print

Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle: opdrachten en procedures

Onze contacten met de zorgverleners zijn wettelijk vastgelegd. In deze brochure stellen we onze dienst eerst voor. Daarna leggen we uit hoe die contacten verlopen.

We hopen zo een antwoord te geven op vragen die zorgverleners ons vaak stellen tijdens onze contacten.

Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
31-08-2016
Publicatietype
Infobrochure
Thema's
Controle

Volgende onderwerpen komen aan bod

  • hoe zijn we georganiseerd?
  • hoe we onze opdracht vervullen?
  • hoe het contact tussen zorgverleners en onze dienst verloopt tijdens controle- en evaluatie-activiteiten?
  • welke rechten en plichten zorgverleners hebben tijdens die contacten?
  • welke inbreuken zorgverleners kunnen plegen?
  • welke sancties zorgverleners kunnen oplopen?
  • welke procedures daar het gevolg kunnen van zijn? Hoe die procedures verlopen?


Hoe kunt u de brochure bekomen?

Meer informatie

Contacten

DGEC - Informatie

E-mail: Infoteam.DGEC.SECM@riziv-inami.fgov.be