print

Informatieblad 2015/1

Op deze pagina vindt u de eerste editie van het Informatieblad in digitale versie.
De studiën, de evolutie van de wetgeving, de rechtspraak, de parlementaire vragen en antwoorden en de relevante omzendbrieven worden voor u samengesteld en zijn hieronder terug te vinden.

Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
04-10-2015
Publicatietype
Tijdschrift

1e deel - Studiën

Praktische studie van een aantal elementen die een rol spelen bij de evaluatie van de arbeidsongeschiktheid in het kader van de uitkeringsverzekering voor loontrekkenden door Kathleen Hove

Artikel 100§1 van de wet betreffende de verplichte verzekering op de geneeskundige verzorging en uitkeringen,  gecoördineerd op 14.07.1994 (wet GVU) bepaalt de criteria waaraan de loontrekkende moet voldoen om arbeidsongeschikt te kunnen worden erkend in de uitkeringsverzekering.

In de praktijk blijkt er evenwel veel onduidelijkheid te bestaan aangaande de wijze waarop dit artikel dient te worden toegepast: Hoe wordt het resterend verdienvermogen van een sociaal verzekerde in concreto bepaald? Welke zijn de factoren die dit verdienvermogen beïnvloeden?

Deze studie heeft als doelstellingen:

  • een concreet inzicht te bieden in de evaluatie van de arbeidsongeschiktheid bij loontrekkenden
  • Tegelijkertijd een overzicht te bieden van de evolutie die de rechtspraak dienaangaande heeft ondergaan.

2e deel - Evolutie van de wetgeving betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Evolutie van de wetgeving over de GVU 4e trimester 2014

Overzicht van de reglementering die in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd tussen 1 oktober 2014 en 31 december 2014

3e deel – Rechtspraak

4e deel - Parlementaire vragen en antwoorden

5e deel -Richtlijnen

6e deel - Basisgegevens

 

Nieuwsbrief

U kan zich inschrijven op een elektronische nieuwsbrief zodat u dadelijk op de hoogte bent van de publicatie van een nieuw informatieblad door een mail te sturen naar Bull-Info-Blad@riziv.fgov.be

Contacten

Redactiecomité - Informatieblad

Tel: +32(0)2 739 70 88

E-mail: Bull-Info-Blad@riziv-inami.fgov.be