print

Informatieblad 2015/3

Op deze pagina vindt u de derde editie van het Informatieblad in digitale versie.
De studiën, de evolutie van de wetgeving, een selectie uit de rechtspraak, de parlementaire vragen en antwoorden en de relevante omzendbrieven en de basisgegevens van de ziekteverzekering  zijn voor u samengesteld in dit derde nummer van 2015.

Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
16-08-2016
Publicatietype
Tijdschrift

1e deel - Studiën

Juridische beroepen – De Gerechtsdeskundige  door Caroline Marthus en Guy Lombaerts

Gerechtsdeskundige, een vaak miskend beroep, waar je evenwel niet omheen kunt in vele van onze geschillen. De Wet van 1 april 2014 voorziet in de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen. Het kader ervan wordt in deze bijdrage geschetst.

 • Wat is een gerechtsdeskundige nu eigenlijk?
 • Wie kan worden aangesteld als gerechtsdeskundige en wat is zijn statuut?
 • Wat is de rol van de deskundige in het gerechtelijk proces?
 • Hoe verloopt een gerechtelijk deskundigenonderzoek?
 • Over welke onderzoeksbevoegdheid beschikt de deskundige in het kader van zijn opdracht?
 • De wraking en de andere incidenten – Principe van onafhankelijkheid van de deskundige
 • Kosten en erelonen van de deskundige: van de consignatie tot de begroting

2e deel - Evolutie van de wetgeving betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Evolutie van de wetgeving over de GVU 2de trimester 2015 
Overzicht van de reglementering die in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd tussen 1 april 2015 en 30 juni 2015

3e deel – Rechtspraak

4e deel - Parlementaire vragen en antwoorden

 • Hulp bij tabakontwenning 
  Consultaties bij een tabakoloog – Terugbetalingen –Beheer tot eind 2015 bij het RIZIV – Cijfers aanvragen voor terugbetalingen – Aantal erkende tabakologen
 • Arbeidsongeschiktheid
  Laattijdige aangifte – Cijfers
 • Arbeidsongeschiktheid in het buitenland 
  Recht op uitkeringen - Tijdelijk verblijf in het buitenland door de adviserend arts toegelaten – Opheffing van nationale territorialiteitsvoorwaarden - Werkhervatting - Medische controle - Toestemming van de Belgische verzekeringsinstelling
 • Keizersnedes 
  Cijfers per Gewest - Risico’s en gevolgen – Uiteindelijke kosten voor de sociale zekerheid - Informatie aan de beroepsbeoefenaars en aan de patiëntes
 

5e deel - Richtlijnen

6e deel - Basisgegevens

 

Informatieblad 2015/3 - Volledig

 

U kan hier het volledige Informatieblad 2015/3 downloaden
 

​Nieuwsbrief

 

U kan zich inschrijven op een elektronische nieuwsbrief zodat u dadelijk op de hoogte bent van de publicatie van een nieuw informatieblad door een mail te sturen naar Bull-Info-Blad@riziv.fgov.be

Contacten

Redactiecomité - Informatieblad

Tel: +32(0)2 739 70 88

E-mail: Bull-Info-Blad@riziv-inami.fgov.be