print

Informatieblad 2018/1

Op deze pagina vindt u de twaalf editie van het Informatieblad in digitale versie.
De evolutie van de wetgeving, een selectie uit de rechtspraak, parlementaire vragen en antwoorden en de relevante omzendbrieven en de basisgegevens van de ziekteverzekering zijn voor u samengesteld in dit eerste nummer van 2018.

Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
06-06-2019
Publicatietype
Tijdschrift

1e deel - Studies

De elektronische (of numerieke) handtekening

2e deel - Evolutie van de wetgeving betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Evolutie van de wetgeving over de GVU 4de trimester 2017
Overzicht van de reglementering die in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd tussen
1 oktober 2017 en 31 december 2017.

3e deel – Rechtspraak

4e Deel – Parlementaire vragen en antwoorden

 • Elektronisch medisch dossier (EMD)
  Stopzetting van de activiteiten van zorgverleners - Gegevensoverdracht - Keuze van de patiënten - Geïnformeerde toestemming - Code van geneeskundige plichtenleer van de Nationale Orde van Geneesheren - Beheer van medische dossiers - Gepaste bewaarregeling - Continuïteit van de zorg
 • Personen zonder ziekenfonds
  Categorieën van niet verzekerde personen - Ziekteverzeke-ring  - Recht op een tegemoetkoming - Rechthebbende - Voorwaarden - Werkgroep Verzekerbaarheid van het RIZIV - Maatregelen – Informatie
 • Maximumfactuur
  Aantal rechthebbenden, opgesplitst per type maximumfactuur voor het MAF-jaar 2015 - Overzicht van het aantal rechthebbenden op MAF voor het MAF-jaar 2016 - Terugbetalingen uit het kalenderjaar 2017 - Verwerking van het MAF-jaar - Verzekeringsinstellingen - Feedback naar de Dienst voor Administratieve Controle van het Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering - Onmogelijkheid om cijfers mee te delen met betrekking van de rechthebbenden op de MAF in de psychiatrie

5e Deel – Richtlijnen van het RIZIV

6e Deel – Basisgegevens

 • Door sommige gerechtigden te betalen bijdrage
  Omzendbrief V.I. nr. 2017/313 – 270/72, 273/73, 274/74, 276/123, 2790/72, 2791/72, 2792/71, 83/476 van 6 november 2017.
 • Grensbedrag van de jaarinkomens, dat de residenten niet mogen bereiken om een vermindering van de persoonlijke bijdrage te genieten (art. 134, 3de lid van het K.B. van 03.07.1996) - Residenten
  Omzendbrief V.I. nr. 2017/351 – 270/73, 273/74, 274/75, 276/124, 2790/74, 2791/73, 2792/72, 3910/1617 en 83/478 van 11 december 2017.
 • Verhoogde verzekeringstegemoetkoming. Gemiddeld inkomensbedrag van het jaar 2017
  Omzendbrief V.I. nr. 2017/352 – 3991/293 van 11 december 2017.
 • Artikel 326, § 3 van koninklijk besluit van 3 juli 1996 - Terugvordering van de ten onrechte betaalde prestaties door de verzekeringsinstelling voor de geneeskundige verzorging (indexatie)
  Omzendbrief V.I. nr. 2017/392 – 65/27 van 22 december 2017.
 • Revalidatiesector: indexatie van de persoonlijke aandelen en van sommige revalidatieforfaits op 1 januari 2018 (URL18)evalidatiesector: indexatie van de persoonlijke aandelen en van sommige revalidatieforfaits op 1 januari 2018
  Omzendbrief V.I. nr. 2017/393 – 370/2027 en 3910/1639 van 22 december 2017.
 • Herwaardering van het gemiddeld dagloon voor de werknemers die de hoedanigheid van regelmatig werknemer inroepen (art. 224, § 3) (URL19)
  Omzendbrief V.I. nr. 2017/336 – 424/47 van 1 december 2017.
 • Herwaardering van prestaties op 1 januari 2018
  Omzendbrief V.I. nr. 2017/358 – 45/268 en 482/136 van 19 december 2017.

Informatieblad 2018/1 - Volledig

U kan hier het volledigeInformatieblad 2018/1 downloaden.

Nieuwsbrief

U  kan zich inschrijven op een elektronische nieuwsbrief zodat u dadelijk op de hoogte bent van de publicatie van een nieuw informatieblad door een mail te sturen naar Bull-Info-Blad@riziv.fgov.be

Contacten

Redactiecomité - Informatieblad

Tel: +32(0)2 739 70 88

E-mail: Bull-Info-Blad@riziv-inami.fgov.be