print

Informatieblad 2019/1

Op deze pagina vindt u de veertiende editie van het Informatieblad in digitale versie.
De evolutie van de wetgeving, een selectie uit de rechtspraak, parlementaire vragen en antwoorden en de relevante omzendbrieven en de basisgegevens van de ziekteverzekering zijn voor u samengesteld in dit eerste nummer van 2019.

Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
23-08-2020
Publicatietype
Tijdschrift

1ste deel - Evolutie van de wetgeving betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Evolutie van de wetgeving over de GVU - 3de en 4de trimester 2018
Overzicht van de reglementering die in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd tussen
1 juli 2018 en 31 december 2018.

2e deel – Rechtspraak

 • Grondwettelijk Hof, 31 januari 2019, arrest nr. 15/2019
  Sociaal recht – Sociale zekerheid – Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen – Betwistingen tussen de zorgverleners en de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle – Kamer van eerste aanleg en Kamers van Beroep - Samenstelling (URL2)
 • Arbeidshof van Bergen, 26 september 2018
  Gerechtelijk Wetboek - Artikel 807 – Nieuwe vordering
 • Arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt – Arrest de dato 15 november 2018
  Evaluatie arbeidsongeschiktheid – Artikel 100, § 1 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 – Voorafbestaande toestand – Geen duurzame tewerkstelling
  Nieuwe erkenningen zijn inconsequent
 • Arbeidshof van Bergen – Arrest van 3 januari 2019
  Beoordeling van de arbeidsongeschiktheid, artikel 100 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 (Niet) in aanmerking te nemen criteria – Deskundigenonderzoek – Opdracht van de deskundige
 • Arbeidshof van Bergen – Arrest van 10 januari 2019
  Beoordeling van de arbeidsongeschiktheid, artikel 100 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 – Gerechtelijk Wetboek, artikel 976 – Deskundigenonderzoek – Beginsel van de procedure op tegenspraak – Aanvullend deskundigenonderzoek – Weren van laattijdige opmerkingen
 • Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel, 6 februari 2019
  Gecoördineerde wet van 14 juli 1994, artikel 23, § 3 - Niet-sluiten van een overeenkomst

3e Deel – Parlementaire vragen en antwoorden

4e Deel – Richtlijnen van het RIZIV

5e Deel – Basisgegevens

Informatieblad 2019/1 - Volledig

U kan hier het volledige Informatieblad 2019/1 downloaden.

Nieuwsbrief

U  kan zich inschrijven op een elektronische nieuwsbrief zodat u dadelijk op de hoogte bent van de publicatie van een nieuw informatieblad door een mail te sturen naar Bull-Info-Blad@riziv.fgov.be

 

Contacten

Redactiecomité - Informatieblad

Tel: +32(0)2 739 70 88

E-mail: Bull-Info-Blad@riziv-inami.fgov.be