print

Informatieblad 2019/3-4

Op deze pagina vindt u de zestiende editie van het Informatieblad in digitale versie.
De evolutie van de wetgeving, een selectie uit de rechtspraak, parlementaire vragen en antwoorden en de relevante omzendbrieven en de basisgegevens van de ziekteverzekering zijn voor u samengesteld in dit derde en vierde nummer van 2019.

Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV
Publicatietype
Tijdschrift

​1e deel - Evolutie van de wetgeving betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Evolutie van de wetgeving over de GVU 2de en 3de trimester 2019
Overzicht van de reglementering die in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd tussen
1 april 2019 en 30 september 2019.

2e deel – Rechtspraak

 • Hof van Cassatie van België, 7 oktober 2019
  Artikel 25 - Wet geneeskundige verzorging en uitkeringen – Gezondheidszorgprestaties - Bijzonder Solidariteitsfonds – Geneesmiddel zonder vergunning om in de handel te brengen
 • Arbeidshof van Bergen, 23 januari 2019
  Beoordeling van de arbeidsongeschiktheid, artikel 100 – Gecoördineerde wet van 14 juli 1994 – Gerechtelijk Wetboek, artikel 976 – Aanvullend deskundigenonderzoek
 • Arbeidshof van Luik, 6 maart 2019
  Beoordeling van de arbeidsongeschiktheid, artikel 100 – Gecoördineerde wet van 14 juli 1994 – Voorwaarden inzake toepasbaarheid – Vorige situatie – Voldoende geschikt op het moment van intrede op de arbeidsmarkt
 • Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel, 17 januari 2019
  Artikel 290, E, § 3, eerste lid van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 – De aanvullende bijdrage – Kalenderjaar
 • Arbeidsrechtbank van Luik, afdeling Namen, 9 augustus 2019
  Domiciliefraude – De bewijslast – De voorwaarden van een samenwoning –  Twee afzonderlijke plaatsen
 • Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel, 11 oktober 2019
  Frauduleuze onderwerping – Annulering van de onderwerping – Bevoegdheid  van de RSZ – Beroep – Weigering van toepassing

3e Deel – Parlementaire vragen en antwoorden

 • Chronische ziekten
  Stijging van de uitgaven – Europese studie – Cijfergegevens – Deelstaten – Bevoegdheid van de Senaat – Preventie aspect – Uitgaven binnen de ziekteverzekering – Gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken – Ontwikkeling van geïntegreerde zorg
 • Chronische ziekten
  Stijging van de gezondheidsuitgaven – Stijging van het aantal patiënten – Vergrijzing van de bevolking – Ongunstige leefstijlen – Gezondheidsenquête – Gegevens – Gemeenschappelijk plan voor chronische zieken – Pilootproject voor geïntegreerde zorg

4e Deel – Richtlijnen van het RIZIV

5e Deel – Basisgegevens

Informatieblad 2019/3-4 - Volledig

 
U kan hier het volledige Informatieblad 2019/3-4 downloaden.
 

Nieuwsbrief

 
U  kan zich inschrijven op een elektronische nieuwsbrief zodat u dadelijk op de hoogte bent van de publicatie van een nieuw informatieblad door een mail te sturen naar Bull-Info-Blad@riziv-inami.fgov.be  

Contacten

Redactiecomité - Informatieblad

Tel: +32(0)2 739 70 88

E-mail: Bull-Info-Blad@riziv-inami.fgov.be