print

Informatieblad 2020/2

Op deze pagina vindt u de achttiende editie van het Informatieblad in digitale versie.
De evolutie van de wetgeving, een selectie uit de rechtspraak, parlementaire vragen en antwoorden en de relevante omzendbrieven en de basisgegevens van de ziekteverzekering zijn voor u samengesteld in dit tweede nummer van 2020.

Uitgever
J. De Cock
Auteur
INAMI
Publicatiedatum
27-05-2021
Publicatietype
Tijdschrift

1e deel - Evolutie van de wetgeving betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Evolutie van de wetgeving over de GVU 1ste trimester 2020
Overzicht van de reglementering die in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd tussen
1 januari 2020 en 31 maart 2020.

2e deel – Rechtspraak

 • Arbeidshof van Brussel, 27 februari 2020
  Verhoging dagbedrag minimumuitkering – Artikel 225, §3, lid 7 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 – Gerechtvaardigd onderscheid
 • Arbeidshof van Bergen, 15 april 2020
  Bewijs van bekentenis – Bedrieglijk opzet met onverschuldigd bedrag – Administratieve sanctie – Artikel 100 van de wet betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering, gecoördineerd op 14 juli 1994 – Artikel 1356 van het Burgerlijk Wetboek – Artikel 174, 3de lid en artikel 168quinquies van de wet betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering, gecoördineerd op 14 juli 1994
 • Arbeidshof van Bergen, 22 april 2020
  Niet-toegestane activiteit – Afwezigheid van non bis in idem – Bedrieglijk opzet  met onverschuldigd bedrag – Administratieve sanctie – Artikelen – Artikel 100  van de wet betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering, gecoördineerd op  14 juli 1994 – Artikel 174, derde lid en artikel 168quinquies van de wet  betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering, gecoördineerd op 14 juli 1994
 • Arbeidsrechtbank te Henegouwen, afdeling Doornik, 18 maart 2020
   Verstrekkingen geneeskundige verzorging – Bijzonder solidariteitsfonds –  Bestaan van therapeutisch alternatief

3e Deel – Parlementaire vragen en antwoorden

 • Medische fouten
  Derde belangrijkste doodsoorzaak in België (Premisse vereniging) – Fonds voor de medische ongevallen – Aantal klachten voor medische fouten – Aantal schadeclaims voor 2018 en 2019 – Procedures te volgen

4e Deel – Richtlijnen van het RIZIV

 • De procedure voor het bepalen van het gezinsinkomen bij de toepassing van de Maximumfactuur vastgesteld op grond van het gezinsinkomen van de rechthebbenden in het geval van een fiscale herziening
  Omzendbrief V.I. nr. 2020/41 – 3998/49 van 24 februari 2020
 • Laattijdige aangifte van de arbeidsongeschiktheid – Nieuw formulier tot aanvraag van de opheffing van de sanctie wegens laattijdige aangifte van de arbeidsongeschiktheid (inbegrepen de hervallen en verlengingen)
  Omzendbrief nr. 2020/45 – 400/45 van 27 februari 2020
 • Procedure voor het beheer van vaststellingen van niet-toegelaten cumulatie tussen beroepsinkomsten en VGVU-uitkeringen
  Omzendbrief V.I. nr. 2020/24 – 44/256 en 510/52 van 28 januari 2020

5e Deel – Basisgegevens

Informatieblad 2020/2 - Volledig

U kan hier het volledige Informatieblad 2020/2 downloaden.

Nieuwsbrief

U  kan zich inschrijven op een elektronische nieuwsbrief zodat u dadelijk op de hoogte bent van de publicatie van een nieuw informatieblad door een mail te sturen naar Bull-Info-Blad@riziv-inami.fgov.be

 

Contacten

Redactiecomité - Informatieblad

Tel: +32(0)2 739 70 88

E-mail: Bull-Info-Blad@riziv-inami.fgov.be