print

Informatieblad 2021/3

Op deze pagina vindt u de drieëntwintigste editie van het Informatieblad in digitale versie.
De evolutie van de wetgeving, rechtspraak, parlementaire vragen en antwoorden en de relevante omzendbrieven van de ziekteverzekering zijn voor u samengesteld in dit derde nummer van 2021.

Uitgever
B. COLLIN
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
27-07-2022
Publicatietype
Tijdschrift

1e deel - Evolutie van de wetgeving betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Evolutie van de wetgeving over de GVU 2de trimester 2021
Overzicht van de reglementering die in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd tussen
1 april 2021 en 30 juni 2021.

2e deel – Rechtspraak

 • Hof van Cassatie, 8 maart 2021
  Gecoördineerde wet van 14 juli 1994, artikel 25 en artikel 25 novies – BSF
  Artikel 31 en artikel 1053 Gerechtelijk Wetboek – Procedure – Hoger beroep - Vor
 • Arbeidshof van Luik, 6 april 2021
  Artikelen 109bis en 106 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 – Artikel 215quater van het Koninklijk besluit van 3 juli 1996 – Socioprofessionele re-integratie – Discretionaire bevoegdheid van de HCGRI – Externe en interne wettigheidscontrole door de hoven en rechtbanken – Valorisatie van een potentiële arbeidsgeschiktheid – Re-integratie in een werkomgeving – Geen manifeste beoordelingsfout van de Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit
 • Arbeidshof van Brussel, 24 juni 2021
  Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 – Artikel 109bis van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 – Artikel 215quater van het Koninklijk besluit van 3 juli 1996 – Artikel 215quinquies van het Koninklijk besluit van 3 juli 1996 – Formele motivering van bestuurshandelingen – Controle met volle rechtsmacht – Socioprofessionele re-integratie – Herstel van een initiële arbeidsgeschiktheid – Valorisatie van een potentiële arbeidsgeschiktheid – Re-integratie in werkomgeving – Kosten - Evenredigheidsbeginsel
 • Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel, 31 mei 2021
  Taalwet Gerechtszaken – Territoriale bevoegdheid

3e Deel – Parlementaire vragen en antwoorden

 • Gezondheidsapplicaties
  MhealthBelgium – Groepen –Criteria – Validatiepiramide – Niveau 3 voor een terugbetaling – Aantal aanvragen en aanmeldprocedure – Aantal gebruikers –  Applicaties regelmatig gebruikt

4e Deel – Richtlijnen van het RIZIV

5e Deel - Basisgegevens

Informatieblad 2021/3 - Volledig

U kan hier het volledige Informatieblad 2021/3 downloaden.

Nieuwsbrief

U  kan zich inschrijven op een elektronische nieuwsbrief zodat u dadelijk op de hoogte bent van de publicatie van een nieuw informatieblad door een mail te sturen naar Bull-Info-Blad@riziv-inami.fgov.be

 

Contacten

Redactiecomité - Informatieblad

Tel: +32(0)2 739 70 88

E-mail: Bull-Info-Blad@riziv-inami.fgov.be