print

Informatieblad 2021/4

Op deze pagina vindt u de vierentwintigste editie van het Informatieblad in digitale versie.
De evolutie van de wetgeving, de rechtspraak, de parlementaire vragen en antwoorden en de relevante omzendbrieven van de ziekteverzekering zijn voor u samengesteld in dit vierde nummer van 2021.

Uitgever
B. COLLIN
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
03-08-2022
Publicatietype
Tijdschrift

1e deel - Evolutie van de wetgeving betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Evolutie van de wetgeving over de GVU 3de trimester 2021
Overzicht van de reglementering die in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd tussen
1 juli 2021 en 30 september 2021.

2e deel – Rechtspraak

 • Raad van State, 9 december 2021
  Het volstaat niet te stellen dat de doorlooptijd van een annulatieprocedure te lang duurt of dat het resultaat van een annulatieprocedure niet kan worden  afgewacht om de voorwaarde van de spoedeisendheid aan te tonen. 
  Uit de uiteenzetting van de verzoekende partij kan evenmin worden afgeleid  welke onherroepelijke schadelijke gevolgen zij zou lijden ten gevolge van de  bestreden beslissing.

3e Deel – Parlementaire vragen en antwoorden

 • Gebrekkige kennis e-healthapplicaties
  e-gezondheid – Zorgverstrekker – Actieplan e-Gezondheid – RIZIV-enquête 2019
   – Opleidingsverzoek – Forfaitaire premies voor telematica - eHealthbox
 • Zelfstandig bijberoep tijdens moederschapsrust
  Zelfstandige activiteit op complementaire basis – Zwangerschapsrust – Uitkering
   – Statuut van deeltijdse loontrekkende – Volledige rust is daarom een
  basisprincipe van de zwangerschapsverzekering van werkneemsters – Bedrag van zwangerschapsuitkering als zelfstandige werkneemster wordt echter verminderd met het bedrag van de zwangerschapsuitkering als loontrekkende
 • Moederschapsrust
  Zwangerschapsverlof – Specifieke afspraken en voorwaarden betreffende het aantal weken – Afhankelijk van de werkgever of het organisme die het loon betaalt – Ziekteverzekering betaald door de mutualiteit - Statistieken
 • Betrokkenheid van patiëntenverenigingen bij nomenclatuur RIZIV
  Betrokkenheid van de patiëntenverenigingen – RIZIV-nomenclatuur –  Werkgroepen en commissies – Overeenkomstencommissie bandagisten en  orthopedisten – Betrokkenheid van de beroepsverenigingen, ziekenfondsen en  patiëntenverenigingen in de beslissingen genomen door deze commissies –  Aspecten van overleg
 • Onderzoek CM-gezondheidsfonds
  Enquête – Christelijke mutualiteit – Oorzaken van langdurige  arbeidsongeschiktheid – Bedrijfsoorzaak – Burn-out – Geen aandacht meer voor  het welzijn – Vergoeding van psychologische zorg – Voorkomen van permanente  toename van het aantal personen in arbeidsongeschiktheid – Mult-e-Mediatt –  Project TRIO
 • Terugbetaling geneeskundige kosten in het buitenland
  Vergoeding van medische kosten in het buitenland – Bijdrage in België –  Behandelen in hun land van residentie – Behandelingen in België – Jarenlange  klanten – Akkoord met het RIZIV – Onderhandelingen
 • Controle DGEC bij thuisverpleegkundigen
  Controles van de DGEC op de thuisverpleegkundige – Geen enkele controle op  de verzekeringsinstellingen – Thuisverpleegkundigen voelen zich geviseerd –  Percentage overtredingen per sector – DGEC – Inspectie op basis van meldingen  met hun eigen risico-analyses

 4e Deel – Richtlijnen van het RIZIV

5e Deel – Basisgegevens

Informatieblad 2021/4 - Volledig

U kan hier het volledige Informatieblad 2021/4 downloaden.

Nieuwsbrief

U kan zich inschrijven op een elektronische nieuwsbrief zodat u dadelijk op de hoogte bent van de publicatie van een nieuw informatieblad door een mail te sturen naar Bull-Info-Blad@riziv-inami.fgov.be

 

Contacten

Redactiecomité - Informatieblad

Tel: +32(0)2 739 70 88

E-mail: Bull-Info-Blad@riziv-inami.fgov.be