print

Informatieblad 2023/1-2

Op deze pagina vindt u de negentwintigste editie van het Informatieblad in digitale versie.
De evolutie van de wetgeving, de rechtspraak, de parlementaire vragen en antwoorden en de relevante omzendbrieven van de ziekteverzekering zijn voor u samengesteld in dit eerste nummer van 2023.

Publicatiedatum
18-03-2024
Publicatietype
Tijdschrift

1e deel - Evolutie van de wetgeving betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

2e deel – Rechtspraak

 • Arbeidsrechtbank van Luik, afdeling Luik, 21 april 2023
  Artikel 100, § 1 en 109bis van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 – Artikel 215quater van het Koninklijk besluit van 3 juli 1996
  Socioprofessionele re-integratie van een als arbeidsongeschikt erkende gerechtigde – Vraag om tenlasteneming van een opleidingsprogramma door de uitkeringsverzekering –Bewijslast betreffende de naleving van de wettelijke voorwaarden – Noodzakelijkheid - Voldoende resterende werkcapaciteiten voor re-integratie in een werkomgeving

3e Deel – Parlementaire vragen en antwoorden

4e Deel – Richtlijnen van het RIZIV

5e Deel – Basisgegevens

 • Maximumfactuur - Dienstjaar 2023
  Omzendbrief V.I. nr. 2023/5 – 3998/59 van 11 januari 2023.
 • Grensbedrag van de jaarinkomens, dat de residenten niet mogen bereiken om een vermindering van de persoonlijke bijdrage te genieten (art. 134, derde lid van het K.B. van 03.07.1996) - Residenten
  Omzendbrief V.I. nr. 2023/6 – 270/94, 273/95, 274/96, 276/145, 2790/97,     2791/94, 2792/93, 3910/2057 en 83/5 van 11 januari 2023.
 • Grensbedrag van het jaarlijks inkomensbedrag van de rechthebbenden op de     verhoogde verzekeringstegemoetkoming (art. 37, §19) vanaf 1 januari 2023
  Omzendbrief V.I. nr. 2023/7 – 3991/361 van 3 januari 2023.
 • Personen ten laste - Trimestrieel grensbedrag van de inkomens
  Omzendbrief V.I. nr. 2023/80 – 248/85 van 23 maart 2023.

Informatieblad 2023/1-2 - Volledig

U kan hier het volledige Informatieblad 2023/1-2 downloaden.

Nieuwsbrief

U kan zich inschrijven op een elektronische nieuwsbrief zodat u dadelijk op de hoogte bent van de publicatie van een nieuw informatieblad door een mail te sturen naar Bull-Info-Blad@riziv-inami.fgov.be

Contacten

Redactiecomité - Informatieblad

Tel: +32(0)2 739 70 88

E-mail: Bull-Info-Blad@riziv-inami.fgov.be