print

Jaarverslag

Jaarlijks schetsen we een grondig beeld van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU-verzekering), een kerndomein van onze sociale zekerheid. Grasduin in onze jaarverslagen sinds 2010.

Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV
Publicatietype
Rapport

Contacten

Communicatiedienst

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be