print

De identiteitskaart 2014 van het RIZIV

Onze identiteitskaart vermeldt onze voornaamste opdrachten, onze financiële middelen maar ook onze menselijke middelen.

Op deze pagina:


Onze opdrachten

Het RIZIV, Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, is een openbare instelling voor sociale zekerheid (OISZ).
Onze opdrachten zijn divers en talrijk.

Onze financiële middelen 

Neem kennis:

Onze menselijke middelen

Ons personeel is een van onze voornaamste krachten. Hierbij enkele sleutelcijfers:

Uitsplitsing van het personeel per dienst en per niveau

In 2014 stellen wij een belangrijke personeelsvermindering in de niveaus C en D vast, terwijl het personeel in de niveaus A en B lichtjes toeneemt. In 2014 is de Dienst voor Geneeskundige Verzorging (DGV) de grootste dienst.

 

Inspanningen om ons personeel te behouden (retentie-inspanning)

Onze Dienst Human Resources zet alles in het werk om ons personeel een kans te bieden op "een vaste benoeming" of om een nieuwe uitdaging aan te gaan via de interne markt of nog om carrière te maken via een bevordering.