print

Onze jaarbalans 2014: nieuw in alle opzichten!

Dit jaarverslag 2014 stelt onze activiteiten 2014 op een nieuwe manier voor, zowel qua vorm als qua inhoud: een volledig digitale, in onze website geïntegreerde, versie en vooral een uitgesproken moderne visie op de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Op deze pagina:


Een volledig digitale versie

Dit jaar nog kiezen we voor vernieuwing! Sedert 2006 is de inhoud van onze jaarverslagen geherdefinieerd, in 2011 ruilden we de papieren versie in voor een PDF-versie, nu kiezen we voor een volledig digitale versie die helemaal losstaat van de "papieren" formule.

Met die vernieuwing volgen we de lijn van ons milieubeleid en benutten we volop onze nieuwe website die in 2014 is gelanceerd! Wij hebben dit nieuwe verslag dus opgevat als een digitaal dagboek dat u meeneemt op een virtueel bezoek aan de rijkdom en de diversiteit van ons instituut, van muisklik tot muisklik, van algemene naar meer gedetailleerde informatie.

Wij hebben onze activiteiten van 2014 per thema gerangschikt, zodat u op uw tempo en volgens uw interesses kunt overschakelen van een algemeen beeld van het RIZIV via transversale thema's, naar een sectoriële benadering per dienst, telkens geïllustreerd aan de hand van markante feiten en heel concrete kerncijfers.

We kiezen dus bewust voor bondige teksten om snel tot de kern door te dringen en voor een webdynamiek met hyperlinks om bepaalde informatie uit te diepen.

50 jaar en de toekomstvisie op een moderne verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Het jaar 2014 was natuurlijk het jaar van ons vijftigjarig bestaan. Wij willen hier eens te meer aantonen dat die rijpe leeftijd probleemloos te rijmen valt met een toekomstvisie op een moderne verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen! Wij hebben ervoor gekozen om trouw te blijven aan de waarden die de grondslag vormen van onze sociale en openbare verzekeringen en van ons socialezekerheidsmodel, maar met de nodige aanpassingen om ze in 2014 en de volgende 50 jaar nog levend en leefbaar te houden!

De solidariteit is communicatief en modern. De moderne communicatie moet bovendien bijdragen tot een beter besef van de sociale cohesie waarvoor de sociale zekerheid zorgt, en van de noodzaak om in onze maatschappij te blijven ijveren voor de sociale solidariteit die ontstaat doordat ieders bijdrage ten goede komt aan degenen die er werkelijk nood aan hebben.

Onze dank gaat naar alle medewerkers, partners en beleidsverantwoordelijken van het RIZIV, die van ons instituut een modern instrument maken, dat met de dag noodzakelijker wordt voor een sociale verzekering, een gezondheids-, uitkerings- en re-integratiesysteem dat door zijn efficiëntie en het evenwicht tussen solidariteit en verantwoordelijkheid kan blijven voortbestaan.

Wij wensen u een fijne ontdekkingsreis en om in de vakantiesfeer te blijven, een safe surf op de actualiteitsgolven van 2014!

 

Jo De Cock

Administrateur-generaal

 

Benoît Collin

Adjunct-administrateur-generaal