print

Voornaamste activiteiten van de Dienst voor administratieve controle in 2014

We controleren en garanderen de toepassing van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU-verzekering) door de verzekeringsinstellingen en de sociaal verzekerden.

Op deze pagina:


Onze opdrachten

  • We waken erover dat de verzekeringsinstellingen de reglementering van de GVU-verzekering correct en uniform toepassen.
  • We controleren of de verzekeringsinstellingen de financiële middelen van de GVU-verzekering goed besteden.
  • We bestrijden sociale fraude.
  • We garanderen de toegang van de sociaal verzekerden tot de GVU-verzekering.
  • We garanderen een gelijke behandeling van elke sociaal verzekerde.

Lees meer over onze opdrachten

Onze statistieken

Raadpleeg ons overzicht met de statistieken 2014 in het activiteitenverslag van de dienst.

Onze reglementering

Onze Informatiebladen hernemen de belangrijkste wijzigingen van de reglementering in 2014:

Onze publicatie

In 2014 hebben we ons activiteitenverslag gepubliceerd.