print

Voornaamste activiteiten van het Fonds voor de Medische Ongevallen in 2014

In het kader van onze opdracht om de slachtoffers van schade als gevolg van gezondheidszorg (of hun gerechtigden) te vergoeden, hebben wij een functie van advisering, vergoeding en bemiddeling.

We hebben ook een opdracht van preventie, gegevensregistratie en rapportering.

Op deze pagina:


Onze opdrachten van advisering, vergoeding en bemiddeling

  • We bepalen of een zorgverlener aansprakelijk is voor de schade als gevolg van gezondheidszorg en beoordelen de ernst van de schade.
  • We gaan na of de burgerlijke aansprakelijkheid van de zorgverlener die de schade veroorzaakt heeft effectief en voldoende door een verzekering wordt gedekt.
  • Wanneer wij van mening zijn dat de zorgverlener aansprakelijk is, vragen we die zorgverlener of zijn verzekeraar om de patiënt of zijn gerechtigden een voorstel tot schadevergoeding te doen.
  • We vergoeden de patiënt of zijn gerechtigden wanneer de schade voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de artikelen 4 en 5 van de Wet betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg.
  • We organiseren bemiddelingen in overeenstemming met de artikelen 1.724 tot 1.733 van het Gerechtelijk Wetboek).

Meer weten over onze opdrachten

Onze opdrachten van preventie, registratie en rapportering

  • We centraliseren de gegevens met betrekking tot de vergoedingsaanvragen om advies te kunnen geven over kwesties rond de preventie of vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg.
  • We stellen statistieken op over de toegekende schadevergoedingen.

Meer weten over onze opdrachten

Onze statistieken

U zal een overzicht van de statistieken 2014 van het FMO kunnen lezen in het activiteitenverslag 2014 dat binnenkort verschijnt.

Onze publicatie

Ons activiteitenverslag 2013 werd begin 2015 gepubliceerd. Het verslag van 2014 wordt binnenkort gepubliceerd.