print

2 kerncijfers van onze Dienst voor uitkeringen in 2014

321.573 erkende invaliden bij de loontrekkenden op 31 december 2014,  4.138.510.213,38 EUR uitgaven voor die invaliden in de uitkeringsverzekering: dit zijn  2 kerncijfers voor onze Dienst voor uitkeringen in 2014. Cijfers die sterk gestegen zijn op 5 jaar (sinds 2010).

Op deze pagina:


321.573 invaliden in het stelsel van de loontrekkenden eind 2014

Het aantal erkende gerechtigden in invaliditeit is gestegen van 257.935 op 31 december 2010 naar 321.573 op 31 december 2014 of een stijging met 24,67 %. De volgende redenen kunnen deze stijging verklaren.

 • De verhoging van de pensioenleeftijd van de vrouwen
  De pensioenleeftijd van de vrouwen werd geleidelijk aan gelijkgeschakeld met die van de mannen en de gelijkheid is bereikt in 2009. De verhoging van de pensionleeftijd voor de vrouwen heeft tot gevolg dat vrouwen langer in invaliditeit kunnen blijven of tot op latere leeftijd in invaliditeit kunnen treden.

 • De groei van de participatiegraad van vrouwen op het arbeidsmarkt
  De afgelopen jaren is vastgesteld dat de participatie van de vrouwen op de arbeidsmarkt sterk is toegenomen en dit tot op hogere leeftijd. De samenleving evolueert meer en meer naar een tweeverdienersmodel waarbij zowel de man als de vrouw deel nemen aan het arbeidsproces. Het aantal uitkeringsgerechtigden die sociale bijdragen betaalt en dat ook in aanmerking komt om arbeidsongeschikt te worden, stijgt dus. 

 • De vergrijzing van de bevolking
  De veroudering van de Belgische bevolking is een feit. De groei van de bevolking, zowel bij de mannen als bij de vrouwen is het sterkst, in de leeftijdscategorie tussen de 50 en 59 jaar. In de jongere leeftijdscategorie√ęn is er een dalende trend. Aangezien arbeidsongeschiktheid een fenomeen van ouderen is, leidt het toenemend aantal oudere gerechtigden, tot meer arbeidsongeschiktheid en invaliditeit.

 • Nieuwe ziektebeelden
  Er treden belangrijke verschuivingen op in de ziektebeelden die leiden tot invaliditeit. Onder andere door de vooruitgang van de medische wetenschap kunnen bepaalde ziekten goed worden behandeld. Dit is het geval voor hart- en vaatziekten. Daartegenover staat een forse toename van invaliden die lijden aan psychische stoornissen, gezwellen en ziekten van het bewegingsstelsel en het bindweefsel.

4.138.510.213,38 EUR uitgaven in invaliditeit

De uitkeringen voor de invaliden in het stelsel van de loontrekkenden bedroegen 3.100.941.756,31 EUR in 2010 en zijn gestegen naar 4.138.510.213,38 EUR in 2014, wat een stijging van 33,46 % betekent.

Deze sterke stijging van de uitgaven is het gevolg van :

 • een stijging van het aantal invaliden
 • verschillende herwaarderingen van de uitkeringsbedragen (onder meer in het kader van het generatiepact) en de evolutie van de gezondheidsindex.