print

3 kerncijfers van de algemeen ondersteunende diensten in 2014

Vermindering van het elektriciteitsverbruik, een 4e revolutie op ICT-vlak en 45,8 % telewerkers, dit zijn onze kerncijfers in 2014

Op deze pagina:


Vermindering van het elektriciteitsverbruik

Eén van de doelstellingen van het milieubeheersysteem EMAS is het verminderen van het energieverbruik. De laatste jaren hebben we een sterke daling vastgesteld van het elektriciteitsverbruik van onze gebouwen.

 

Mogelijke verklaringen hiervoor zijn:

  • verschillende projecten die een directie positieve invloed hebben op het elektriciteitsverbruik: bv. de vervanging van individuele printers door een beperkt aantal centrale printers, de optimalisatie van het koelingssysteem, de vervanging van desktops door energiezuinigere laptop, …
  • de daling van het aantal personeelsleden en de ontplooiing van telewerk in de organisatie
  • sensibilisering van het personeel om zuiniger met energie om te springen.

4e grote revolutie op ICT-vlak

De Informatica van het RIZIV staat voor zijn 4e grote revolutie. Na de mainframe, de opkomst van de PC en de open systemen wordt er volop ingezet op publieke en private Cloud diensten, dit in samenwerking met alle andere federale overheidsinstellingen.

Op die manier ondersteunen we optimaal de procesvernieuwingen van het RIZIV, de initiatieven rond eGezondheid en zijn we klaar voor de technologische uitdagingen zoals mobile, het Internet of everything, big data en doorgedreven digitalisering.

555 telewerkers of 45,8 % van het personeelsbestand

Het gemiddeld aantal dagen per telewerker per maand is 2,8.

Vergelijking met percentages bij andere overheden

 RIZIV 45,8 %  
 Federaal29 % 
 Openbare instellingen van sociale zekerheid met +1000 medewerkers 44,5 % 
 Federale overheidsdiensten met +1000 medewerkers21 %