print

3 kerncijfers van onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle in 2014

200.000 EUR omzet (en meer) voor een aantal thuisverpleegkundigen, 5 expertisedomeinen binnen de Afdeling evaluatie en 1.764 bladzijden relevante informatie: de 3 kerncijfers van onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle in 2014.

Op deze pagina:


200.000 EUR omzet (en meer) voor een aantal thuisverpleegkundigen

Het bedrag dat zowat 140 zelfstandige thuisverpleegkundigen in 2014 aanrekenden aan de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen is 200.000 EUR (en meer). Onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) acht het voor een thuisverpleegkundige niet haalbaar om in 1 jaar zoveel prestaties te verrichten. In 2015 volgen er dan ook verscherpte controleacties voor zorgverleners met zo’n omzetcijfer.

5 expertisedomeinen voor evaluatie

De Afdeling evaluatie van onze DGEC ontwikkelt 5 expertisedomeinen:

  1. Eerstelijnszorg
  2. Geneeskunde
  3. Heelkunde
  4. Diagnostische of technische prestaties en producten
  5. Toezicht op verzekeringsinstellingen en adviserend artsen.

Elk van die domeinen krijgt een verdere opsplitsing in gespecialiseerde subdomeinen. Voor een efficiënt kennismanagement wil onze DGEC die expertisedomeinen nauw laten aansluiten bij de geneeskundige verzorging zoals die in de praktijk wordt verleend. Een doorgedreven kennis van de zorgverlening op het werkveld maakt de DGEC-werking doeltreffender.

1.764 bladzijden relevante info voor zorgverleners

Onze DGEC publiceert informatiebrochures voor de zorgverleners over de reglementering die op hen van toepassing is. Die brochures worden regelmatig aangepast aan de nieuwe regelgeving. Onder de titel ‘Infobox RIZIV’ gaf onze DGEC in de loop der jaren 7 brochures uit voor de verschillende beroepen om – over de jaren heen – in 2014 een totaal te bereiken van 1.764 gepubliceerde bladzijden. Voor de zorgverleners een relevante informatiebron! U kunt de brochures: