print

3 kerncijfers van ons Fonds voor de medische ongevallen in 2014

Eind december 2014 had ons Fonds voor de medische ongevallen (FMO) al 2.523 aanvragen voor advies geregistreerd. Daarvan is er 8,6 % afgehandeld. Bovendien zouden 8/10 medische ongevallen plaatsvinden in het ziekenhuis: 3 kerncijfers van ons Fonds voor de medische ongevallen (FMO) in 2014.

Op deze pagina:


Al 2.523 aanvragen voor advies: 90 nieuwe dossiers per maand

Op 31 december 2014 had het FMO 2.523 dossiers ontvangen.

Sinds de start van de effectieve behandeling van de dossiers (september 2012), komen er elke maand gemiddeld 90 nieuwe dossiers toe bij het FMO.

217 afgehandelde dossiers: 8,6 % van de ingediende dossiers

Een afgesloten dossier is een dossier dat niet meer in behandeling is. Dat kan om verschillende redenen zijn: het dossier is afgesloten met een advies of een vergoeding die alle partijen hebben aanvaard, het dossier is administratief onontvankelijk verklaard, enz.

Op 31 december 2014 had het FMO al 217 dossiers afgehandeld (afgesloten): dat is 8,6 % van de ingediende dossiers.
Van de dossiers die in 2014 zijn ingediend heeft het FMO minder dan 1,5 % afgehandeld. Voor de ingediende dossiers van de jaren 2010-2013 gaat het om 82 % - 7 % (prioriteit is gegeven op basis van de datum van indiening).

84,9 % van de ongevallen zijn aangegeven als ongevallen die hebben plaatsgevonden in het ziekenhuis

Op 31 december 2014 hadden 8 medische ongevallen op 10 plaatsgehad in het ziekenhuis, ofwel tijdens een ziekenhuisopname ofwel tijdens ambulante verstrekkingen in het ziekenhuis. Dat cijfer is gebaseerd op informatie van de aanvragers, vóór de analyses door het FMO.
Ver na de ziekenhuizen komen:

  • de privépraktijken: meer dan 8 % van de ongevallen
  • de poliklinieken: 6,27 % van de ongevallen
  • de rusthuizen of psychiatrische instellingen: minder dan 1 % van de ongevallen.