print

3 markante feiten over het Fonds voor de Medische Ongevallen in 2014

Een masterplan bepaalt vanaf nu de maatregelen om de achterstand van de dossiers van het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) van het RIZIV weg te werken en om de continue toestroom van aanvragen aan te pakken. Een eerste slachtoffer van een medisch ongeval heeft overigens eind 2014 een uitkering ontvangen.

Op deze pagina:


De achterstand in de verwerking van de dossiers wegwerken

Het Beheerscomité van het FMO en de Algemene Directie hebben een masterplan aangenomen dat de maatregelen vastlegt om de achterstand van de dossiers weg te werken en om de continue toestroom van aanvragen aan te pakken.

Vaststelling: de redenen voor de achterstand in de verwerking van de dossiers zijn meervoudig en cumulatief.

 • Pas in het laatste kwartaal van 2013 behaalde het FMO het aantal interne medewerkers dat in de oorspronkelijke personeelsformatie is vastgesteld (2012).
 • De externe medische expertisen gingen pas in mei 2013 van start en duurden vaak langer dan oorspronkelijk was gepland.
 • Door een continue toestroom van 70 à 100 nieuwe dossiers per maand ontstond er een verzadiging ten opzichte van de nodige verwerkingstijd. Het lijkt in het algemeen over telkens heel ernstige dossiers te gaan. Daardoor is er een langere analyse en expertise nodig dan verwacht.
 • Voor vele dossierbeheerders, juristen of artsen die voor het FMO werken, gaat het om een nieuwe ervaring in dat domein. Dat verklaart waarom het team voor de verwerking van de dossiers zijn kruissnelheid nog niet heeft bereikt.
 • Rekening houdende met de werklast en de werkelijke behoeften, lijkt de omvang van het FMO-team onvoldoende om de voorgestelde termijnen na te leven. Bovendien lijken die termijnen onrealistisch in vergelijking met de gemiddelde verwerkingstermijnen, zowel intern als extern.

Oplossingen sinds 2014

Naar aanleiding van die vaststellingen en na een grondige analyse op basis van de meer gedetailleerde statistieken over de verwerking van de dossiers die in 2014 beschikbaar zullen zijn, hebben de Algemene Directie en het Beheerscomité van het FMO in mei 2014 een reeks maatregelen goedgekeurd (masterplan):

 • Het team versterken door het aantal juristen en artsen in de personeelsformatie bijna te verdubbelen.
 • Op basis van die nieuwe personeelsformatie moet er een streefcijfer worden bepaald voor het aantal dossiers dat per maand moet worden verwerkt, om zo de ophoping en de toestroom van dossiers te beperken.
 • Een beroep doen op externe expertenbureaus op juridisch vlak.
 • Enz.

Dat brengt een aanzienlijke verhoging van de beheersbegroting met zich mee als het de bedoeling is dat het FMO zijn taken binnen redelijke verwerkingstermijnen vervult.

Massaal aanwerven om het personeelsbestand te verdubbelen

Het Beheerscomité van het FMO en de Algemene Directie hebben beslist om het personeelsbestand in 2014 te verdubbelen om het oorspronkelijke organogram (2012) aan te vullen. Van de 26 geplande aanwervingen in 2014 zijn er 11 personen in dienst getreden en lopen er nog 15 aanwervingsprocedures verder in 2015, waaronder die voor een directeur-generaal bij het FMO.

In 2014 hebben we 11 personen aangeworven:

 • 4 junior artsen
 • 3 juristen
 • 4 dossierbeheerders.

Een eerste slachtoffer van een medisch ongeval vergoeden

In december 2014 werd voor de eerste maal een vergoeding betaald aan een slachtoffer van een medisch ongeval. Ze bedraagt 122.575,01 EUR.
Er zullen nog andere vergoedingen volgen die in het volgende rapport van het FMO grondig zullen worden geanalyseerd.