print

In 2014 vierde het RIZIV zijn 50-jarige bestaan!

50 jaar in 2014! Die verjaardag was de gelegenheid om de belangrijke fases van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU-verzekering) te belichten en om na te denken over haar toekomst, maar ook om met het brede publiek te communiceren over de kwaliteit van ons gezondheidssysteem.

Op deze pagina:

 

Een academische zitting

Tijdens die academische zitting werd een overzicht geschetst van 5 decennia GVU-verzekering.
Zij heeft ook als uitgangspunt gediend om na te denken over de duurzaamheid, de toegankelijkheid en de kwaliteit
van de verzekering in de toekomst.

De tentoonstelling "Health – Something of Value"

Op ons initiatief hebben de Senaat en de Nationale Bank van België onderdak geboden aan de tentoonstelling "Health - Something of Value". In die tentoonstelling werden unieke kunstwerken van Belgsiche kunstenaars samengebracht, geselecteerd uit de collecties van de Senaat, 6 banken, 2 universiteiten en het Museum Dr. Guislain. Op die manier kwamen 50 jaren sociale bescherming en toegankelijkheid van de geneeskundige verzorging in België opnieuw tot leven.

De documentaire "50 jaar GVU-verzekering: een retrospectieve"

In die videodocumentaire komen verschillende sleutelfiguren van de GVU-verzekering (ministers, sociale partners, ziekenfondsen, zorgverleners, enz.) aan het woord, waarbij zij de 50 laatste jaren van die verzekering becommentariëren.

Bakens voor de toekomst van de GVU-verzekering

In de publicatie "Mijlpalen van het verleden, bakens voor de toekomst" wordt gereflecteerd over de financiële duurzaamheid van het systeem, de toegankelijkheid en de kwaliteit van de GVU-verzekering in de toekomst.

De publicatie bestaat uit 2 delen:

  1. Een schets van de grote fases in de evolutie van de GVU-verzekering. Hier worden de geleverde inspanningen ter verbetering van de sociale bescherming inzake ziekte en invaliditeit in de verf gezet.
  2. Enkele bakens voor de toekomst van de GVU-verzekering doorheen 10 essentiële thema's die de volgende jaren op de agenda zullen staan.

Een maatschappelijke dialoog over de GVU-verzekering opstarten

Wij hebben in 2014 in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting een maatschappelijke dialoog over de GVU-verzekering opgestart. Het doel ervan was een analyse uit te voeren, via workshops met gebruikers en actoren, en zo een nieuw referentiekader voor het RIZIV uit te tekenen. Dat kader kan ons helpen een benaming te vinden die meer in overeenstemming is met het huidige maatschappijmodel. Resultaten van de maatschappelijke dialoog.

Het organiseren van een hele reeks evenementen om onze 50 jaar te vieren