print

Voornaamste activiteiten van de Dienst voor uitkeringen in 2015

We beheren het luik ‘uitkeringen’ van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

focus image
We beheren het luik ‘uitkeringen’ van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 

Onze opdrachten

  • Wij leggen de voorwaarden vast waaraan moet worden voldaan om een uitkering te ontvangen in geval van arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, geboorte, adoptie of werkverwijdering. Wij stellen ook de regels vast om het bedrag van die uitkeringen te berekenen.
  • Wij beheren de invaliditeitsdossiers.
  • We geven financiële steun aan arbeidsongeschikte personen die opnieuw willen werken en die daarvoor een programma volgen van socioprofessionele rehabilitatie of heroriëntering.

Onze statistieken

Raadpleeg de statistieken over de uitkeringen 2012-2013.

Onze reglementering

Onze Informatiebladen hernemen de belangrijkste wijzigingen van de reglementering in 2015:

Onze publicaties

Hierbij onze publicaties van 2015: