print

Voornaamste activiteiten van het Fonds voor de medische ongevallen in 2015

Het is onze opdracht om de slachtoffers van schade als gevolg van gezondheidszorg (of hun gerechtigden) te vergoeden. In dat kader hebben wij een functie van advies, vergoeding en bemiddeling.

We hebben ook een opdracht van preventie, gegevensregistratie en rapportering.

focus image
Het is onze opdracht om de slachtoffers van schade als gevolg van gezondheidszorg (of hun gerechtigden) te vergoeden. In dat kader hebben wij een functie van advies, vergoeding en bemiddeling.
 
We hebben ook een opdracht van preventie, gegevensregistratie en rapportering.
 

Onze opdrachten van advies, vergoeding en bemiddeling
 

  • We bepalen of een zorgverlener aansprakelijk is voor de schade als gevolg van gezondheidszorg en beoordelen de ernst van de schade.
  • We gaan na of de burgerlijke aansprakelijkheid van de zorgverlener die de schade veroorzaakt heeft effectief en voldoende door een verzekering wordt gedekt.
  • Wanneer wij van mening zijn dat de zorgverlener aansprakelijk is, vragen we die zorgverlener of zijn verzekeraar om de patiënt of zijn gerechtigden een voorstel tot schadevergoeding te doen.
  • We vergoeden de patiënt of zijn gerechtigden wanneer de schade voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de artikelen 4 en 5 van de Wet betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg.
  • We organiseren bemiddelingen in overeenstemming met de artikelen 1.724 tot 1.733 van het Gerechtelijk Wetboek).

Meer weten over onze opdrachten

Onze opdrachten van preventie, registratie en rapportering 

  • We centraliseren de gegevens met betrekking tot de vergoedingsaanvragen om advies te kunnen geven over kwesties rond de preventie of vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg.
  • We stellen statistieken op over de toegekende schadevergoedingen.

Meer weten over onze opdrachten

Onze statistieken

U vindt een overzicht van onze statistieken 2014 in ons activiteitenverslag 2014.

Onze publicatie

Raadpleeg ons activiteitenverslag 2014. Het verslag van 2015 volgt binnenkort.