print

3 kerncijfers van onze Algemeen ondersteunende diensten in 2015

We verbruikten ongeveer 775.000 kWh minder elektriciteit dan in 2010, onze Aankoopdienst bespaarde ruim 526.000 EUR en het aantal telewerkers is nog gestegen tot 625: 3 kerncijfers van onze Algemeen ondersteunende diensten in 2015.

focus image
We verbruikten ongeveer 775.000 kWh minder elektriciteit dan in 2010, onze Aankoopdienst bespaarde ruim 526.000 EUR en het aantal telewerkers is nog gestegen tot 625: 3 kerncijfers van onze Algemeen ondersteunende diensten in 2015.

 

Elektriciteitsverbruik: ongeveer 775.000 kWh minder dan in 2010

Een van de doelstellingen van het milieubeheersysteem EMAS/ISO14001 is verminderen van het energieverbruik. De laatste jaren hebben we een sterke daling vastgesteld van het elektriciteitsverbruik in onze gebouwen.


Ruim 526.000 EUR bespaard door onze Aankoopdienst

Onze Aankoopdienst bespaarde in 2015 in totaal 526.081 EUR. Het ging om besparingen op het vlak van keukenmateriaal, meubels, contracten voor onderhoud en catering, enz. Ter vergelijking: in 2014 bedroeg de besparing 180.448 EUR.

Telewerk groeit constant

Het aantal telewerkers groeit constant. In 2015 zijn het er 625, ofwel 53,3 % van ons personeel (tegenover 40 % in 2013 en 49 % in 2014).

Het gemiddelde aantal dagen per telewerker per maand bedraagt 2,8.