print

3 kerncijfers van onze Dienst voor administratieve controle in 2015

66 sociaal inspecteurs en controleurs, 5 miljoen EUR opbrengsten uit sociale fraude en 1.971.118 rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming: 3 kerncijfers van onze Dienst voor administratieve controle in 2015.

focus image
66 sociaal inspecteurs en controleurs, 5 miljoen EUR opbrengsten uit sociale fraude en 1.971.118 rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming: 3 kerncijfers van onze Dienst voor administratieve controle in 2015.

 

66 sociaal inspecteurs en controleurs

Op 31 december 2015 telde onze Dienst voor administratieve controle 43 sociaal inspecteurs: zij controleren de ziekenfondsen en bestrijden sociale fraude. Daarnaast waren er ook  23 sociaal controleurs in dienst: zij voeren meer specifieke operaties uit tegen zwartwerk.

5 miljoen EUR  opbrengsten uit sociale fraude

In 2015 heeft onze Dienst voor administratieve controle voor 5 miljoen EUR aan sociale fraude met ziekte-uitkeringen vastgesteld. Dat is een stijging met 38% tegenover 2014. Vooral zwartwerk bij uitkeringsgerechtigden (41%), niet-toegelaten maar wel aangegeven arbeid (31%) en domiciliefraude (24%) zijn vastgesteld en gesanctioneerd.

1.971.118 verzekerden met recht op de verhoogde tegemoetkoming

Op 31 december 2015 hadden 1.971.118 Belgische sociaal verzekerden recht op de verhoogde tegemoetkoming. Op 31 december 2013 waren dat er maar 1.879.128. De hervorming van de verhoogde tegemoetkoming van 1 januari 2014 verklaart die stijging. De hervorming versterkte in het bijzonder het recht op betere vergoeding van ziektekosten voor gezinnen met een laag inkomen.

Meer informatie

Meer info over de 3 kerncijfers vindt u in het DAC-activiteitenverslag 2015 dat binnenkort beschikbaar is.