print

3 kerncijfers van onze Dienst voor geneeskundige verzorging in 2015

48,8 % ‘goedkope’ geneesmiddelen, een besparing van 115 miljoen EUR ten gevolge van prijsdalingen van geneesmiddelen en raadplegingen bij de huisarts van rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming al voor 80 % aangerekend via derdebetaler: 3 kerncijfers van onze Dienst voor geneeskundige verzorging in 2015.

focus   image
48,8 % ‘goedkope’ geneesmiddelen, een besparing van 115 miljoen EUR ten gevolge van prijsdalingen van geneesmiddelen en raadplegingen bij de huisarts van rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming al voor 80 % aangerekend via derdebetaler:  3 kerncijfers van onze Dienst voor geneeskundige verzorging in 2015.
 

48,8 % ‘goedkope’ geneesmiddelen

In de periode 2005-2014 ging het percentage ‘goedkope’ geneesmiddelen in stijgende lijn van 26,3 % naar 55,2 %. In 2015 ging het om 48,8 % .

Op 1 januari 2015 werd de definitie van ‘goedkoop voorschrijven’ gewijzigd, waardoor enkel nog de voorschriften in aanmerking komen van:

Dat verklaart het lagere percentage voor 2015.

Prijsdalingen van geneesmiddelen: besparing van 115 miljoen EUR

In 2015 waren 232 werkzame bestanddelen van geneesmiddelen betrokken bij besparingsmaatregelen, die samen goed waren voor een geschatte besparing van ongeveer 115 miljoen EUR. Het gaat om de volgende maatregelen:

 • het referentieterugbetalingssysteem :
  • 22,4 miljoen EUR door nieuwe referentieclusters
  • 7 miljoen EUR door verdere uitdieping 2 en 4 jaar na clusteropening
  • 27,3 miljoen EUR door een bijkomende uitdieping na 6 jaar (ingevoerd op 1 maart 2015)
 • de maatregel ‘oude geneesmiddelen’ (prijsdaling na 12 en 15 jaar vergoedbaarheid): 24 miljoen EUR
 • de maatregel ‘biologische geneesmiddelen’ (prijsdaling na 18 jaar vergoedbaarheid of de versnelde toepassing bij opname van een ‘biosimilar’): 25,3 miljoen EUR
 • de maatregel ‘plafondprijs’ (grensbedrag per eenheid) voor 3 geneesmiddelenklassen (anti-Alzheimer geneesmiddelen, antidepressiva en sartanen): 9 miljoen EUR.

Verplichte derdebetalersregeling huisartsen nageleefd voor 80 % van de raadplegingen

Sinds 1 oktober 2015 zijn huisartsen verplicht om de derdebetalersregeling toe te passen voor de verstrekkingen die zij verlenen aan rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming. Voor huisbezoeken en verstrekkingen tijdens huisbezoeken geldt de verplichting niet.

In december 2015 waren raadplegingen bij de huisarts van rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming al voor 80 % aangerekend via derdebetaler.

Overeenkomstig het nationaal akkoord is er nog een overgangsfase, aangezien de elektronische facturatie via MyCarenet nog niet volledig uitgebouwd is.