print

2 markante feiten van onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle in 2015

Een nieuwe centrale verwerkingsdienst voor interne en externe verzoeken en de brievencampagne als nieuw actietype: 2 markante feiten van onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle in 2015.

focus image
Een nieuwe centrale verwerkingsdienst voor interne en externe verzoeken en de brievencampagne als nieuw actietype: 2 markante feiten van onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle in 2015.


 

Een nieuwe centrale verwerkingsdienst: de ‘Filter’

Onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) ontvangt heel wat interne en externe verzoeken.

  • Intern gaat het om voorstellen voor controleonderzoeken, screeningacties, communicatieacties, enz.
  • Van buitenaf gaat het vaak om vragen naar bijkomende informatie, klachten over een zorgverlener, doorverwijzingen van andere overheidsinstellingen, enz.

Om die verzoeken op een efficiënte en uniforme manier te verwerken richtte de DGEC een nieuwe stafdienst op: de ‘Filter’. Die analyseert de ontvangen verzoeken:

  • Is de DGEC bevoegd voor de materie in kwestie?
  • Is het verzoek prioritair?
  • Welke personeelsmiddelen vereist het verzoek?
  • Zijn die personeelsmiddelen beschikbaar?
  • Enz.

Daarna formuleert de ‘Filter’ een advies waarmee het Beslissingsorgaan een concrete opdracht kan toevertrouwen aan de juiste personen.
Door die centrale verwerking kan de DGEC alle verzoeken efficiënt behandelen en zo zijn impact als controledienst vergroten.

Een nieuw actietype: de brievencampagne

De DGEC controleert of zorgverleners bij de aanrekening van hun verstrekkingen geen inbreuken plegen op de reglementering. In sommige disciplines komen bepaalde anomalieën vaker voor dan in andere. Dan schrijft de DGEC de betrokken zorgverleners aan om hen beter te informeren over de toepasselijke reglementering. Met die informatie kunnen de zorgverleners hun gedrag bijsturen indien nodig.

De brievenacties moeten de zorgverleners vooral beter op de hoogte brengen van de reglementering. Het is dus niet de bedoeling om hen ter verantwoording te roepen of te waarschuwen.

Specifiek gekozen groepen van zorgverleners ontvingen het afgelopen jaar brieven over:

  • de attestering van permanentiehonoraria bij intensieve zorgen intra muros, ‘s nachts en in het weekend (verstrekking met nomenclatuurcode 211260)
  • 4 vergissingen bij de attestering van verstrekkingen in urgentiediensten
  • orthopedische heelkunde: de attestering van behandeling van breuken en luxaties in urgentiediensten en tijdens hun behandeling achteraf.