print

De identiteitskaart 2015 van het RIZIV

Onze identiteitskaart vermeldt onze voornaamste opdrachten, onze financiële middelen maar ook onze menselijke middelen.

focus image
Onze identiteitskaart vermeldt onze voornaamste opdrachten, onze financiële middelen maar ook onze menselijke middelen. 

Onze opdrachten

Het RIZIV, Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, is een openbare instelling voor sociale zekerheid (OISZ). Onze opdrachten zijn divers en talrijk.

Onze financiële middelen

Neem kennis:

Onze menselijke middelen

Ons personeel is een van onze voornaamste krachten. Hierbij enkele sleutelcijfers.

Uitsplitsing van het personeel per niveau

Over de 5 laatste jaren stellen we een lichte stijging vast van het personeel van niveau A (3,7 %) en B (3,3 %) en een sterke daling van het personeel van niveau C (-14 %). Het personeel van niveau D is gedaald met meer dan de helft in 5 jaar (-57,3 %).

 

Grafiek - Uitsplitsing van het personeel per niveau

Bron: RIZIV – HR-dienst

Verdeling van ons personeel per niveau, geslacht en werkregime

In 2015, nemen vooral onze werkneemsters de beslissing om deeltijds te werken en in het bijzonder de werkneemsters van niveau C en D.

Werkregimes

Tabel - Verdeling van ons personeel per niveau, geslacht en werkregime

Bron: RIZIV – HR-dienst
Opgelet : deze tabel omvat niet het personeel van Smals.

Inspanningen om ons personeel te behouden (retentie-inspanning)

Onze human resources dienst blijft alles in het werk stellen om ons personeel de kans te bieden op een vaste benoeming of om carrière te maken via een bevordering.

Tabel - Inspanningen om ons personeel te behouden (retentie-inspanning)
Bron: RIZIV – HR-dienst