print

Jaarverslag 2015: focus op transparantie en grote werven

Dit jaarverslag 2015 geeft een overzicht van onze werkzaamheden in 2015. Sleutelwoorden zijn transparantie en modernisering met bijzondere aandacht voor efficiëntie in een context van beperking van de budgettaire middelen.

focus image
Dit jaarverslag 2015 geeft een overzicht van onze werkzaamheden in 2015. Sleutelwoorden zijn transparantie en modernisering met bijzondere aandacht voor efficiëntie in een context van beperking van de budgettaire middelen.

 

Voorwoord

2015 leek voor het RIZIV wel op een drukke werf. Een aantal grote hervormingen werd in de steigers gezet, zoals de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en van de sector uitkeringen. Ondertussen hebben we ook druk getimmerd aan de nieuwe bestuursovereenkomst. Maar bovenal hebben we druk gesleuteld - binnen steeds smallere marges - om de verzekering geneeskundige verzorging en uitkering op een aantal domeinen te verbeteren en bij te sturen. Tenslotte hebben we, in het kader van de Koning Boudewijnstichting, samen met een groep burgers de toekomstige agenda van de gezondheidszorg geëxploreerd.

Transparantie is ongetwijfeld een van de kernbegrippen van het afgelopen jaar. Transparantie door aan de patiënten betere info te verschaffen over zijn kosten voor de geneeskundige verzorging via de invoering van een ontvangstbewijs. Transparantie op het vlak van arbeidsongeschiktheid via een nieuw getuigschrift waarop de zorgverlener de vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid moet aanduiden. Transparantie van de werking van de ziekenfondsen door de toepassing van een nieuw systeem van financiële verantwoordelijkheid. Transparantie naar de zorgverleners toe door zorgverleners via 'brievencampagnes' beter te informeren over de toepasselijke reglementering.

Maar dit is maar één sleutelwoord. We hadden nog veel meer in petto zoals het verder informatiseren van bepaalde procedures (Tardis), het opstarten van een programma disability management, het uitbouwen van het team van het Fonds voor Medische ongevallen, de invoering van een  nieuwe financieringswijze van geneesmiddelen in de verzorgingsinstellingen voor bejaarden, het verderzetten van de strijd tegen sociale fraude, enz.

We hebben vorig jaar ook verder sterk geïnvesteerd in de modernisering van onze processen en diensten. De bestuursovereenkomst is daarbij de evidente hefboom. We konden de bestuursovereenkomst 2013-2015 afsluiten met een positief rapport. Quasi alle aangegane verbintenissen werden nagekomen. Gelet op de budgettaire context hebben we ook het debat gelanceerd over onze kerntaken. Dit moet ons helpen om oplossingen te bieden voor de voelbare financiële beperkingen. Parallel met dit debat hebben we ook ingezet op meer samenwerking met andere overheidsinstellingen . Met de sociale parastatalen hebben we op IT-vlak de mogelijkheid van een cloud-strategy verkend en gewerkt aan de uitrol van een gezamenlijke loonmotor. Samen met de Fod Volksgezondheid hebben we stappen gezet naar een gemeenschappelijke huisvesting van de provinciale diensten.

Hopelijk is jullie nieuwsgierigheid gewekt. Veel leesgenot !

 
Jo De Cock - Administrateur-generaal
Jo De Cock
Administrateur-generaal
 
Benoît Collin - Adjunct-administrateur-generaal
Benoît Collin
Adjunct-administrateur-generaal