print

De voornaamste activiteiten van het Fonds voor de medische ongevallen in 2016

Het Fonds voor de medische ongevallen zat niet stil in 2016! Het behandelde een flink pak dossiers en betaalde een aantal vergoedingen uit, het ging op zoek naar bijkomend personeel en experten en het zette zijn technologische projecten verder.

focus image
Het Fonds voor de medische ongevallen zat niet stil in 2016! Het behandelde een flink pak dossiers en betaalde een aantal vergoedingen uit, het ging op zoek naar bijkomend personeel en experten en het zette zijn technologische projecten verder.

 

​Behandelen van aanvragen en uitbetalen van vergoedingen

In 2016:

  • ontving het FMO maandelijks een vijftigtal nieuwe aanvragen
  • betaalde het FMO vergoedingen uit in 11 dossiers.

Sinds het bestaan van het FMO waren er eind december 2016 al 3.768 aanvragen ingediend. In het kader van de kosteloze en laagdrempelige procedure onderzoekt het FMO alle dossiers die het ontvangt, want er bestaat geen ontvankelijkheidsdrempel voor het indienen van een adviesaanvraag.

De taalkundige verdeling tussen de Nederlandstalige en de Franstalige dossiers benadert de 50/50-verdeling.

Uitbreiding van de personeelsformatie en het netwerk van experten  

Ondanks de aanhoudende inspanningen van het FMO-team, is er toch een grote vertraging in de verwerking van de dossiers. Vooral ‘fase 2’ van de verwerking duurt nog te lang: het medisch en juridisch onderzoek van het dossiers, op basis waarvan het FMO advies kan geven.

Om die vertraging aan te pakken wil het FMO de personeelsformatie (juristen en artsen) vervolledigen en een beroep doen op bureaus van externe juridische en medische experten. Drie vierden van de voorziene aanwervingen zijn al gerealiseerd, maar er waren ook enkele mensen die het FMO verlieten.

Het FMO heeft ook stappen gezet om het netwerk van experten aan te vullen, meer bepaald in de sectoren waar de nood meer uitgesproken is of waar nog geen experten bereid zijn gevonden om voor het FMO te werken. Het vinden van kwaliteitsvolle experten is een continue zorg.

Verdere uitbouw van technologische projecten 

Er waren verschillende technologische projecten lopende in 2016, die de uitvoering van de FMO-activiteiten moeten verbeteren en versnellen.

Zo is er het ‘DAMO-project’ (Dossier Accidents Médicaux/Medische Ongevallen).
Dat project moet:

  • het beheer van de FMO-dossiers optimaliseren
  • de werking van het FMO optimaliseren.

Dankzij dat project zal een fijnere analyse van de gegevens over de medische ongevallen mogelijk zijn, zodat het FMO aanbevelingen kan uitwerken op het vlak van preventie.