print

Het mondzorgtraject: betere terugbetaling bij regelmatig tandartsbezoek

De mondgezondheid van de Belgische bevolking is goed, maar kan nog altijd beter. Met de invoering van het mondzorgtraject zet de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) bijkomend in op preventie, door de burger aan te zetten tot een regelmatig contact met de tandarts. Bijkomende professionele tandverzorging, als aanvulling op en sturing bij de individuele mondhygiëne, is noodzakelijk om schade aan het gebit en de kaken te voorkomen.

focus image
De mondgezondheid van de Belgische bevolking is goed, maar kan nog altijd beter. Met de invoering van het mondzorgtraject zet de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) bijkomend in op preventie, door de burger aan te zetten tot een regelmatig contact met de tandarts. Bijkomende professionele tandverzorging, als aanvulling op en sturing bij de individuele mondhygiëne, is noodzakelijk om schade aan het gebit en de kaken te voorkomen.
 

​Het belang van een jaarlijks tandartsbezoek

Om het belang van een jaarlijks tandartsbezoek in de verf te zetten is het bedrag van de terugbetaling van tandverzorging afhankelijk gemaakt van een geregistreerd tandartscontact gedurende het voorgaande jaar. Dat is het basisprincipe van het mondzorgtraject dat op 1 juli 2016 in voege is getreden bij personen zonder voorkeurregeling. De regeling voorziet een verminderde terugbetaling en dus een verhoogd persoonlijk aandeel (remgeld) voor curatieve verstrekkingen die de burger had kunnen voorkomen als hij het traject had gevolgd. Het gaat hier dan bv. om vullingen, extracties of uitneembare prothesen.

Belangrijk:

  • Preventieve tandzorg en raadplegingen blijven buiten het mondzorgtraject. Dus als de burger het jaar daarvoor niet bij een tandarts is geweest, dan hoeft hij geen verhoogd persoonlijk aandeel (remgeld) te betalen voor die verstrekkingen. Die verstrekkingen tellen bovendien als een geregistreerd tandartscontact, waardoor de burger steeds zonder extra kosten in het mondzorgtraject kan stappen. Ook voor orthodontie en parodontologie hangt de terugbetaling niet af van een contact tijdens het voorgaande jaar.
  • Het mondzorgtraject is op 1 januari 2017 ook ingevoerd bij personen met voorkeurregeling, weliswaar met een beperkt verhoogd persoonlijk aandeel (remgeld) als ze het mondzorgtraject niet hebben gevolgd. Enkel voor jongeren onder de 18 jaar geldt het mondzorgtraject niet en blijft de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) de basistandzorg volledig terugbetalen, met uitzondering van orthodontie.

Het mondzorgtraject als motor voor verdere vernieuwing

Bij een 1e impactanalyse eind 2016, op basis van de terugbetalingsgegevens, bleek dat gedurende 2014 (van alle verzekerden) ongeveer 5,2 miljoen personen minstens één contact hadden met een tandarts en dat dit cijfer voor 2015 is toegenomen tot iets meer dan 5,7 miljoen personen. Dat betekent een toename met bijna 10 % van 2014 naar 2015. De inlichtingscampagnes van de ziekenfondsen en de informatie die tandartsen en hun verenigingen hebben verspreid rond de invoering van het mondzorgtraject in de loop van 2015, hadden hun effect dus niet gemist.

In 2018 zal de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen een globale evaluatie doorvoeren van het mondzorgtraject. Op basis van een uitgebreide cijferanalyse zal dan beslist worden over een eventuele versterking en/of verbetering van de bestaande regeling.

Meer info

Het mondzorgtraject