print

Terugbetaling van borstreconstructie met eigen weefsel

In ziekenhuizen die met ons een overeenkomst sluiten kunnen patiënten een betere terugbetaling krijgen van borstreconstructie met eigen weefsel, na borstverwijdering ten gevolge of ter preventie van kanker. De overeenkomst voorziet ook een grotere transparantie van de aanrekenbare kosten en de invoering van een aantal kwaliteitseisen. Esthetische supplementen zijn verboden en het persoonlijk aandeel (remgeld) van de patiënt vermindert.

focus image
In ziekenhuizen die met ons een overeenkomst sluiten kunnen patiënten een betere terugbetaling krijgen van borstreconstructie met eigen weefsel, na borstverwijdering ten gevolge of ter preventie van kanker. De overeenkomst voorziet ook een grotere transparantie van de aanrekenbare kosten en de invoering van een aantal kwaliteitseisen. Esthetische supplementen zijn verboden en het persoonlijk aandeel (remgeld) van de patiënt vermindert.
 

Context van deze problematiek

Ieder jaar ondergaan ongeveer 1.500 vrouwen een borstreconstructie met eigen weefsel. Tot nu bestond hiervoor een terugbetaling via de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, maar die was ontoereikend om dergelijke zware chirurgische ingreep, die tot 9 uur in beslag neemt, te kunnen vergoeden. De vrouwen die in aanmerking kwamen voor die vorm van borstreconstructie moesten dus zeer hoge ereloonsupplementen betalen, die de hospitalisatieverzekeringen bovendien niet altijd dekten.

Al in 2013 startten de onderhandelingen met de beroepsgroep, maar die verliepen moeizaam omdat niet duidelijk was wat een correcte en redelijke vergoeding was voor de chirurg die dergelijke operaties uitvoert. Het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) ging dieper in op de kwestie en maakte een uitgebreide analyse. Daarna legde het Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017 van 22 december 2015 een herziening vast van de bestaande honorering en terugbetaling.

In juli 2016 kwam het tot een 1e overeenkomst in de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen (NCAZ) en in de Overeenkomstencommissie ziekenhuizen-verzekeringsinstellingen. Het Verzekeringscomité aanvaardde de tekst en legde die voor aan alle ziekenhuizen met een borstkliniek. De effectieve toetredingen tot dat akkoord bleven echter uit en verdere onderhandelingen bleken noodzakelijk.

Uiteindelijk werd een overeenkomst 2.0 goedgekeurd op 24 oktober 2016. Eind 2016 waren ongeveer 60 % van de centra toegetreden tot die overeenkomst. Momenteel zijn alle centra die dergelijke ingrepen uitvoeren toegetreden. In afwachting van de evaluatie van die overeenkomst, die gepland is in het laatste trimester van 2017, blijft de mogelijkheid bestaan voor de ziekenhuizen om de nomenclatuurcode te attesteren in die gevallen waarin de overeenkomst niet van toepassing is.

Indicaties voor terugbetaling

De terugbetaling van de borstreconstructie is mogelijk:

  • na een mutilerende ingreep ten gevolge van borstkanker
  • na preventieve borstverwijdering wegens genetische predispositie op kanker
  • in een aantal specifieke gevallen, na voorafgaand akkoord van het College van artsen-directeurs (zie artikel 3 van de overeenkomst).

Herwaardering van de artsenhonoraria en betere terugbetaling voor de patiënte

De artsenhonoraria en de terugbetaling zijn als volgt geherwaardeerd:

 

Tarief nomenclatuur (EUR)​Tarief overeenkomst (EUR)​
Fase 1. Borstreconstructie
​Unilateraal​1.527,24​3.088,44
​Bilateraal​2.519,94​4.693,06
Fase 2. Remodelleren borst en tepel
Unilateraal​454,57​684,20
​​Bilateraal​454,57​796,20
Fase 3. Tatoeage van de areolaire streek​40,89​97,14

De bestaande artsenhonoraria en de terugbetaling zijn bijna verdubbeld. Het deel dat vroeger werd aangerekend als een supplement aan de patiënte nemen wij nu ten laste via de overeenkomst. Voor de chirurgen is dat een budgetneutraal voorstel.

Beperking van supplementen en voorschotten

De honorariumsupplementen bij patiëntes die kiezen voor een eenpersoonskamer beperken zich tot maximum 100 % van de reconstructie. Bij patiëntes die niet kiezen voor een eenpersoonskamer is het verboden om supplementen aan te rekenen.

Voorschotten vragen op de bedragen ten laste van de patiënte is enkel toegelaten voor een maximum van 50 % van de honorariumsupplementen, met een maximaal bedrag van 1.250 EUR.

De overeenkomst waarborgt kwaliteit

Enkel de verplegingsinrichtingen die een erkende coördinerende borstkliniek of een satellietborstkliniek hebben, kunnen toetreden tot de overeenkomst. Bovendien moet de verplegingsinrichting een interne en externe kwaliteitscontrole hebben met een verplichte evaluatie van de patiënttevredenheid. De artsen-specialisten in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde moeten een bijzondere bekwaamheid aantonen op basis van hun CV.

Betere informatie voor de patiënte

Via een brochure moet de patiënte alle nuttige medische en financiële informatie krijgen, met het oog op het geven van de geïnformeerde toestemming. Bovendien moet ze een schriftelijk bestek ontvangen, samen met een ontwerp van opnameverklaring, ten minste 7 dagen voor de ingreep. Dat laatste verzekert dat de patiënte rustig kennis kan nemen van alle voorwaarden en doordacht kan beslissen over haar kamerkeuze.

Meer info

Terugbetaling van borstreconstructie met eigen weefsel (inclusief lijst ziekenhuizen die tot de overeenkomst zijn toegetreden)