print

Evaluatie van de hervorming van de verhoogde tegemoetkoming en het nieuwe systeem voor gegevensuitwisselingDe hervorming van de verhoogde tegemoetkoming (V.T.) van 2014 voorzag in een administratieve vereenvoudiging en een billijkere toekenning van dat recht voor de personen met een laag inkomen. Mogelijke rechthebbenden op de V.T. opsporen, was ook een belangrijk aspect van die hervorming. In samenwerking met de FOD Financiën en de ziekenfondsen hebben we dus een gegevensuitwisseling gecreëerd: de “proactieve gegevensstroom”. In 2018 heeft onze Dienst voor administratieve controle (DAC) de hervorming en de proactieve gegevensstroom geëvalueerd. Ziehier de positieve resultaten.

Context van de hervorming en van de “proactieve gegevensstroom”

De verhoogde tegemoetkoming (V.T.) maakt een betere vergoeding van de medische kosten mogelijk voor 2 categorieën van sociaal verzekerden:

 • De personen die sociale toelagen genieten (bijv. OCMW, tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB), enz.).
  Die personen hebben automatisch recht op de V.T.
 • De personen met een laag inkomen die geen sociale toelagen genieten.
  Die personen moeten aan hun ziekenfonds vragen of ze de V.T kunnen genieten. Het ziekenfonds kijkt de inkomens na alvorens dat recht te kunnen toekennen.

Vóór de hervorming van de verhoogde tegemoetkoming in 2014, bestonden het RVV-statuut en het Omnio-statuut naast elkaar. Het parallelle bestaan van 2 systemen voor eenzelfde recht, het gebruik van verschillende concepten in elk van de systemen en de administratieve belasting voor de sociaal verzekerden hadden tot gevolg dat veel personen geen gebruik maakten van dat recht.

Die hervorming kwam er dus om:

 • de reglementering te vereenvoudigen door de RVV- en Omnio-statuten samen te brengen tot 1 geheel;
 • de stappen te verlichten die de sociaal verzekerden moeten ondernemen om dat recht te genieten.

Mogelijke rechthebbenden op de V.T. opsporen, was ook een belangrijk aspect van die hervorming.

Concrete resultaten van de hervorming van de V.T.:

 • De 2 oude statuten (Omnio en RVV) werden samengevoegd tot 1 systeem.
 • De inkomstenaangifte door de sociaal verzekerde werd vereenvoudigd.
 • De ziekenfondsen zoeken zelf de personen op die de V.T. zouden kunnen genieten maar die dat niet weten. Ons Instituut, de FOD Financiën en de ziekenfondsen hebben daarvoor in 2015 een gegevensuitwisseling gecreëerd, de 'proactieve gegevensstroom' genaamd. Dankzij die proactieve gegevensstroom worden de sociaal verzekerden die mogelijk recht hebben op de V.T. opgespoord en vervolgens gecontacteerd door hun ziekenfonds dat hen uitnodigt om de aanvraag in te dienen.

Toename met 12 % van het aantal mensen met verhoogde tegemoetkoming

Sinds de hervorming zien we een voortdurende toename van het aantal rechthebbenden op de V.T. Om na te gaan of die evolutie significant is, hebben we deze vergeleken met het totale aantal sociaal verzekerden.

Van 2014 tot 2017:

 • is het aantal sociaal verzekerden met 1,80 % toegenomen, van 11.028.464 tot 11.227.026 personen.
 • is het aantal rechthebbenden op de V.T. met 12 % toegenomen, van 1.858.538 tot 2.083.681 personen.

De toename van het aantal rechthebbenden op de V.T. is dus aanzienlijk groter dan die van het aantal sociaal verzekerden.

Van 2014 tot 2017 stellen we per categorie vast dat:

 • het aantal personen dat automatisch de V.T. geniet, met 13% is toegenomen;
 • het aantal personen dat het recht op de V.T. heeft verkregen na nazicht van hun inkomens, met 10% is toegenomen.

Van de 3.638.887 sociaal verzekerden die werden opgespoord dankzij de proactieve gegevensstroom van 2015:

 • heeft 7 % het recht genoten na een inkomensonderzoek door het ziekenfonds;
 • heeft 60 % geen aanvraag ingediend (het inkomensonderzoek kan voor sommigen een drempel zijn);
 • werd 38 % uiteindelijk niet gecontacteerd door het ziekenfonds, omdat het inkomen/de gezinssamenstelling intussen was gewijzigd.

De sociaal verzekerden die het recht op de V.T. hebben dankzij de proactieve gegevensstroom zijn meestal alleenstaand en behoren tot de leeftijdscategorieën van de 26-45-jarigen of van de 70-plussers.

Zelfs als verschillende factoren de toename van het aantal rechthebbenden op de V.T. in de loop van de voorbije jaren kunnen verklaren, lijken de resultaten van onze evaluatie te bevestigen dat de hervorming en de creatie van een proactieve gegevensstroom tot een betere toegang tot dat recht leiden.

Meer informatie

Raadpleeg de belangrijkste activiteiten van de DAC.

 

 

Het strategisch- en beheersteam van de DAC

Jaarverslag 2018