print

Meer afgewerkte dossiers voor het Fonds voor medische ongevallen in 2018Het Fonds voor medische ongevallen behandelt in 2018 meer dossiers dan ooit. Ondanks de moeizame start sinds 2010 en vele dossiers later, behandelt het FMO in 2018 meer dossiers dan er in dat  jaar binnenkomen. Zo daalt de achterstand.

Grote instroom van dossiers bij de lancering van het FMO

De Wet medische ongevallen (2010) schiep van  bij de start  hoge verwachtingen en de weg naar het Fonds voor medische ongevallen (FMO) is tot op heden zeer laagdrempelig. Het is dan ook begrijpelijk dat er de eerste jaren grote interesse was om een dossier in te dienen.

Het Fonds is pas sinds september 2012 operationeel. Vanaf dat ogenblik zijn de artikelen van  Wet medische ongevallen in werking getreden, die het Fonds de bevoegdheid geven om dossiers te behandelen. Het verklaart meteen waarom er  van april 2010 tot augustus 2012 weinig dossiers zijn ingediend, terwijl vanaf september 2012 (na de persconferentie om de officiële start aan te kondigen) en de maanden daarna het aantal ingediende dossiers de hoogte in schiet. Met een zeer beperkt team in de beginjaren, krijgt het Fonds onmiddellijk te maken  met een opstapeling van dossiers.

 

JaarGeopend​Totaal afgewerkt
​2010​11​0
2011​​​36​0
2012​​463​60
​20131095​86​
​2014924​137​​
​2015633​413​
​2016606​524​
​2017507​598​
​2018486​618​​
 

 

Trendbreuk sinds 2017

Sinds 2015 blijkt er een stabilisering van het aantal nieuwe aanvragen per jaar.
Vanaf 2015 slaagt het FMO erin een substantieel deel van de dossiers af te werken.
Sinds 2017 werkt het fonds meer dossiers af dan er ingediend worden, deze kentering wordt bevestigd in 2018.Dit  betekent dat de achterstand afneemt.

Zonder aan kwaliteit in te boeten past het fonds de procedures waar mogelijk aan en vereenvoudigt ze. We focussen meer op dossiers met ernstige schade , die kunnen we met prioriteit afhandelen.  Daarnaast handelen we bepaalde aanvragen  op een snelle/vereenvoudigde manier: aanvragen die kennelijk onontvankelijk zijn of eenvoudige dossiers met minimale of zelfs geen schade als gevolg van zorgverstrekking.

De vele inspanningen en acties werpen duidelijk hun vruchten af, de positieve trend zet zich tot op heden verder. Er is echter nog veel werk meer dan 2000 dossiers wachten nog op een antwoord.


 

Meer informatie

 

Wat zijn de missies van het FMO?

 

 

 

Mia Honinckx, Directeur bij het Fonds voor Medische ongevallen.

Jaarverslag 2018