print

Nieuw organigram voor het FMODe beheerraad van het FMO keurt in 2018 een nieuw organogram goed. Dat doet het om een betere omkadering en structuur van het Fonds te verzekeren, samen met de verschillende acties om een verhoogde efficiëntie in het verwerken van dossiers te bekomen.

Nieuwe focus en rollen

Naast de verschillende acties in het kader van de procedures   zetten we ook meer middelen in voor een betere omkadering en structuur van het Fonds, om een beter beheer en  de efficiëntie te verhogen.  Bij de behandeling van  dossiers door de verschillende actoren en departementen die tussenkomen in de procedure, verliezen we daarbij nooit de kwaliteit uit het oog.
In 2018 keurt het Beheerscomité van het Fonds, op voorstel van de administratie,  een nieuw organigram goed.

Dit organigram focust op:

  • de centrale rol voor dossierbeheer
  • de eenvormige behandeling ongeacht de taal van de aanvraag
  • het borgen van de kwaliteit van de adviezen.

In dit organigram heeft nieuwe rollen:

  • medisch coördinator,
  • juridisch coördinator
  • teamleider voor de dossierbeheerders.

In samenwerking met de HR dienst van het RIZIV organiseerden we de selecties voor deze functies. De laatste functies zullen in het voorjaar 2019 ingevuld zijn.

Het organigram 2018 ziet er als volgt uit:

  

Meer informatie

 

 

 

 

Mia Honinckx, Directeur bij het Fonds voor Medische ongevallen.

Jaarverslag 2018