Onze directie blikt terug op 2017Als u dit leest, hebt u ervoor gekozen om op onze website op de pagina 'Jaarverslag 2017' te klikken en vervolgens op 'identiteitskaart' in het stukje 'Het RIZIV in een oogopslag', waarin onder meer ook het 'woord van de Directie' staat. Zo niet, zult u de rest niet lezen… Aan u de keuze! Het is aan ons om u zin te geven om door te klikken naar alle rubrieken en informatie!

U hebt de juiste keuze gemaakt en kunt dus het vervolg lezen.

Elk jaar proberen we door middel van ons jaarverslag een zo groot en ruim mogelijk publiek inzicht te geven in een aantal belangrijke elementen van ons werk en onze resultaten, maar vooral in onze passie voor en gehechtheid aan de sociale zekerheid, de sociale bescherming in de sector van de geneeskundige verzorging en uitkeringen en het volksgezondheidsbeleid.

We tonen u om te beginnen onze identiteitskaart: wat zijn onze opdrachten, onze financiële middelen, zowel op het vlak van de verzekering als van onze werking, en wat zijn onze menselijke middelen? Wie zijn al die geëngageerde mannen en vrouwen zonder wie we niets zouden bereiken, of toch niet zo goed?

Onze hoofdactiviteiten worden vervolgens uitgesplitst per operationele dienst: voornaamste opdrachten, statistieken en ontwikkelingen, nieuwe reglementeringen en publicaties 2017. Jaar na jaar stellen we vast hoe elke dienst een echte dynamiek ontwikkelt om zijn eigen plaats binnen het beheer van de sectoren geneeskundige verzorging, uitkeringen of vergoeding van medische ongevallen te bevestigen, uit te bouwen of versterken, zowel op het vlak van 'verzekeringsbeheer' als van 'controle, evaluatie, audit'. Er zijn vandaag geen grote of kleine sectoren of diensten meer, maar wel grote uitdagingen voor alle diensten en steeds vaker op het vlak van transversaliteit en coherentie.

Het overzicht van de door elke dienst gekozen thema's, sommige overlappend, getuigt van die capaciteit en expertise en neemt u mee op ontdekkingstocht in de diversiteit van onze acties en werking. Net als bij een verhalenbundel kunt u er een of twee lezen en er later naar terugkeren of er nog een derde bij nemen. Wat uw keuze en manier van lezen ook is, u zult de realiteit van onze opdrachten en de mensen vóór en achter de schermen leren kennen: wij, u, de patiënten, zorgverleners, arbeidsongeschikte personen, slachtoffers van medische ongevallen, gecontroleerden en controleurs, verzekeringsinstellingen, politici, het grote publiek, onze collega's van andere administraties op het vlak van gezondheid of sociale zekerheid…het gaat dus vooral om mannen en vrouwen die werken of voor wie wij werken en met wie we solidair zijn in het werk of in de hulpverlening, ook met het oog op de duurzaamheid van het socialebeschermingssysteem!

Veel leesgenot, volgens uw eigen voorkeur en tempo. Bedankt voor uw, hopelijk positieve, feedback; we gaan ermee aan de slag en zetten ons er elke dag van elk jaar voor in!

 
Jo De Cock - Administrateur Général
Jo De Cock
Administrateur-generaal
 
Benoît Collin - Administrateur Général adjoint
Benoît Collin
Adjunct-administrateur-generaal

Laatst aangepast op 11 juli 2018