Onze identiteitskaartOnze opdrachten, enkele gegevens over ons personeel en onze financiële middelen in 2017.

​Onze opdrachten

Het RIZIV, Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, is een openbare instelling voor sociale zekerheid (OISZ). Onze opdrachten zijn divers en talrijk.

Ons personeel

Evolutie van de niveaus

De laatste 4 jaren is ons personeel:

  • van niveau A licht gestegen  (+5%)
  • van niveau B licht gedaald (-2%)
  • van de niveaus C en D sterk gedaald (-9% en -28%).

 


Bron: RIZIV – HR-dienst
 

Verdeling per niveau, geslacht en werkregime

In 2017 werkt 36% van onze werkneemsters deeltijds (tegenover 11% van onze werknemers). Het gaat in het bijzonder om de werkneemsters van niveau C en D.


Let op: Deze tabel bevat het personeel van Smals niet.
Bron: RIZIV – HR-dienst

Inspanningen om ons personeel te behouden

Onze HR-dienst blijft alles in het werk stellen om ons personeel de kans te bieden op een vaste benoeming of om carrière te maken via bevordering.


Bron: RIZIV - HR-dienst

Onze financiële middelen

Raadpleeg:

de begroting van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen:

Laatst aangepast op 13 juli 2018