print

Performantie van het Belgische gezondheidssysteem: rapport 2012

Samen met het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) en Sciensano bestudeerden wij de performantie van ons Belgische gezondheidssysteem. De studie mondde uit in 2 rapporten. Het ‘rapport 2012’ is het 2e.

Uitgever
KCE
Auteur
RIZIV, KCE, Sciensano
Publicatiedatum
24-01-2013
Publicatietype
Rapport
Thema's
Zorgkwaliteit


Samen met het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) en Sciensano bestudeerden wij de performantie van ons Belgische gezondheidssysteem. Ook alle administraties en instellingen betrokken bij Sociale Zaken en Volksgezondheid, regionaal en federaal, werkten hieraan mee. De studie kadert in het verdrag van Tallinn, dat alle Europese lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie in 2008 hebben ondertekend.

2 rapporten

 
De studie mondde uit in 2 rapporten: 2010 en 2012. Het ‘rapport 2012’ is de opvolger van het ‘rapport 2010’, maar bestrijkt wel een breder terrein.  Uit het ‘rapport 2012’ blijkt het volgende:
 

Positieve punten
 

Positieve punten van ons systeem zijn onder andere:
  • de vaccinatiegraad van kinderen
  • de overleving na borst- of colorectale kanker op 5 jaar
  • de relatie met de huisarts
  • het toenemend gebruik van goedkope geneesmiddelen.
 

Verbeterpunten

 
Verbeterpunten van ons systeem zijn onder andere:
  • de deelname aan opsporing van borstkanker en baarmoederhalskanker
  • de opvolging van diabetespatiënten
  • te veel voorschriften voor antibiotica
  • te veel blootstelling aan medische straling.
 

 Aandachtspunten
 

Verontrustend in ons systeem zijn:
  • de vergrijzing van de huisartsen
  • de sociale ongelijkheid (bv. de lagere sociale klassen hebben een slechtere gezondheid).

 

 

Contacten

Directie Research, Development & Quality (RDQ)

Tel: +32(0)2 739 78 65

E-mail: rdq@riziv-inami.fgov.be

​Galileelaan 5/01
1210 Brussel