Koninklijk besluit van 3 juli 1996

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 : bijgewerkt op 19.08.2019 tot het staatsblad van 12.08.2019

Laatst aangepast op 19 augustus 2019