print

Reglementering verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen

Hierna vindt u linken naar de reglementaire teksten over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Let op, de bijwerking van de databank DOCLEG en de PDF-teksten gebeurt niet gelijktijdig. De datum van bijwerking kan tijdelijk verschillend zijn

Op deze pagina:

 

Databank Reglementering DOCLEG

Open DOCLEG
Toelichting DOCLEG 

Databank met zoekmodule met de reglementaire teksten van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (behalve de nomenclatuur en reglementaire teksten over geneesmiddelen). De databank wordt constant bijgewerkt.

De reglementaire basisteksten van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Nomenclatuur

Farmaceutische specialiteiten (PDF-formaat)

Deze teksten en databank zijn een hulpmiddel maar vervangen niet de reglementaire teksten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad die als enige rechtsgeldig zijn

 

 

Contacten

Reglementering geneesmiddelen

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be

Nomenclatuur - Algemene info

E-mail: nomen@riziv-inami.fgov.be