• alert.toggle.action

  Wegens een reorganisatie van onze diensten is het Service Center Gezondheid niet telefonisch bereikbaar. U kan ons contacteren door gebruik te maken van ons contactformulier. We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.

print

Een vraag voor het RIZIV?

Onze diensten zijn rechtstreeks bereikbaar per telefoon of e-mail. Onderaan elke webpagina vindt u specifieke contactgegevens over elk onderwerp.

Hebt u geen rechtstreekse contactpersoon gevonden?
U kan ons contacteren via ons Service Center Gezondheid: het centrale en gemeenschappelijke contactpunt voor het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en het FAGG.

Ons hoofdadres?
Galileelaan 5/01, 1210 Brussel.

Op deze pagina:

Een rechtstreeks en specifiek contactpunt voor de meeste onderwerpen

Onderaan op onze webpagina's vindt u het e-mailadres en/of het telefoonnummer van de medewerkers die gespecialiseerd zijn in het thema van die pagina.

Voor informatie over uw persoonlijk dossier (over gezondheidszorg, uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, moederschap of geboorteverlof) moet u uw ziekenfonds contacteren.

 

Ons centraal contactpunt: het Service Center Gezondheid

Wegens een reorganisatie van onze diensten is het Service Center Gezondheid niet telefonisch bereikbaar. U kan ons schriftelijk contacteren door gebruik te maken van ons contactformulier. We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.

Vindt u geen rechtstreekse contactpersoon of hebt u een algemenere vraag? Contacteer ons via het Service Center Gezondheid:

 • per telefoon op +32(0)2 524 97 97 van maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur

Het Service Center Gezondheid is opgericht in het kader van de samenwerking tussen de FOD Volksgezondheid, het RIZIV en het FAGG.

 

Ons centraal adres in Brussel

Galileelaan 5/01, 1210 Brussel.

Info voor bezoekers

 

Vragen in verband met COVID-19

Specifieke vragen over COVID-19-maatregelen in verband met de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, specifiek:

Dienst geneeskundige verzorging:

Dienst van de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid:

Algemene vragen over COVID-19:

 

Bent u journalist?

Raadpleeg onze persrubriek

 

Volg ons ook op ...

 
  

 

Contacten voor de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC)

 

Onze sluitingsdagen

 • Maandag 1 april 2024
 • Woensdag 1 mei 2024
 • Donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024
 • Maandag 20 mei 2024
 • Donderdag 15 en vrijdag 16 augustus 2024
 • Vrijdag 1 november 2024
 • Maandag 11 november 2024
 • Vrijdag 15 november 2024
 • van woensdag 25 december tot en met dinsdag 31 december 2024

 

De engagementen van de federale administraties 

De engagementen van het RIZIV als federale administratie op vlak van transparantie, kwaliteit van informatie, duidelijkheid van teksten en behandeltermijnen en beschikbaarheid. 

 

Een klacht over de kwaliteit van onze diensten?

Heeft u een klacht over de werking of de kwaliteit van onze diensten?
Neem contact met ons op!

Bedankt om zo bij te dragen tot de permanente verbetering van onze diensten.

Hoe kunt u uw klacht bij ons indienen?

 

Een inbreuk op de wetgeving melden

U kan een melding als klokkenluider indienen bij het RIZIV als u een inbreuk binnen een private organisatie hebt vastgesteld op het gebied van volksgezondheid of sociale fraude. U hebt recht op bescherming tegen represailles, dreigingen met of pogingen tot represailles.

 

Een verdacht telefoontje?

Een telefoontje van iemand die zich voordoet als een medewerker van het RIZIV? Pogingen tot fraude komen steeds vaker voor. We wijzen op een paar belangrijke punten die u zullen helpen fraude sneller te herkennen.