print

Cijfers over de terugbetaling van GLP-1 receptoragonisten in de ambulante zorg - Infospot

Glucagon-like peptide 1 (GLP1)-agonisten of incretinomimetica zijn subcutaan toe te dienen farmaca, die de endogene insulinespiegels verhogen bij type 2 diabetici.

Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
09-01-2017
Publicatietype
Studie
Thema's
Geneesmiddelen

Glucagon-like peptide 1 (GLP1)-agonisten of incretinomimetica zijn subcutaan toe te dienen farmaca, die de endogene insulinespiegels verhogen bij type 2 diabetici. Het is een aanvulling bij de orale antidiabetische behandeling. Er is geen glycemiecontrole nodig. Patiënten in het zorgtraject diabetes type 2 kunnen een GLP1-agonist nodig hebben.

Incretinomimetica zijn een nieuwe klasse van injecteerbare farmaca bij type 2-diabetici. Dat een nieuwe klasse geneesmiddelen onderhuids moet ingespoten worden is op zich al opvallend, aangezien type 2-diabetici met een gevorderde ziekte behandeld worden met subcutaan in te spuiten insuline. Bovendien is het belangrijk te weten wat een doelmatig gebruik is van deze nieuwe geneesmiddelen. Zoals de Minister reeds aankondigde in het parlement, kan een herziening in de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen nodig zijn, eens de conclusies van de consensusconferentie bekend zijn.

De data zijn afkomstig van de Farmanet databank van het RIZIV en komen voort uit de facturen betaald voor farmaceutische specialiteiten afgeleverd in de openbare apotheken. Ziekenhuisgebruik is hier niet in begrepen. De Farmanet databank is geanonimiseerd maar is voldoende gedetailleerd om het individueel gebruik van een patiënt op te volgen. Bijgevolg zijn patiënten die tweemaal op een jaar hetzelfde geneesmiddel afhalen niet dubbel geteld; de patiënt in kwestie is slechts enmaal als unieke patiënt voor dat jaar geteld.

Om redenen van beknoptheid hebben we ons beperkt tot de data voor de jaren 2012 – 2015.

De farmacologische code ATC, de anatomo-therapeutisch-chemische classificatie, is opgesteld door de WHO Wereldgezondheidsorganisatie en wordt gebruikt in de Farmanet databank om opzoekingen te doen. De DDD (defined daily dose) is eveneens vastgesteld door de WHO en is een nuttige parameter om volumes te meten, wat ook de grootte van de verpakking of dosissterkte van het medicament is. De hieronder gebruikte parameters zijn daarom de ‘aantallen unieke patiënten’, ‘het aantal DDD’ en de ‘RIZIV uitgaven’.

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be