print

De terugbetaling van geneesmiddelen bij arteriële hypertensie - Infospot

In deze Infospot worden de RIZIV-uitgaven en het aantal patiënten voor vergoede antihypertensiva onderzocht voor de periode 2012-2014.

Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
24-01-2016
Publicatietype
Studie
Thema's
Geneesmiddelen (terugbetaling)

De farmacologische klassen der antihypertensiva zijn de bèta-blokkers, de calciumantagonisten, de diuretica, de ACE-inhibitoren, de sartanen, de renine-inhibitoren, de alfa-blokkers, en de centraal werkende antihypertensiva.

In het totaal namen ongeveer 2,56 miljoen Belgische patiënten in het jaar 2014 ten minste één vergoed antihypertensivum in, zowat een kwart van de Belgische bevolking.

Bijna de helft (46%) van deze patiënten combineerde in 2014 twee of meer van de bovengenoemde antihypertensivaklassen.

De RIZIV-uitgave voor deze vergoede  antihypertensiva bedroeg  in 2014 bijna 286 miljoen EUR.

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be