print

Gebruik van geneesmiddelen bij COPD en astma in de ambulante zorg

Deze Infospot betreft het gebruik van respiratoire geneesmiddelen ten laste van de
ziekteverzekering in België.

Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
23-07-2017
Publicatietype
Studie
Thema's
Geneesmiddelen


Deze Infospot betreft het gebruik van respiratoire geneesmiddelen in België, ten laste van de Belgische ziekteverzekering. Het gaat om data afkomstig uit de Farmanet databank, die gegevens bevat over de terugbetaalde geneesmiddelenverpakkingen afgeleverd in openbare officina’s.
Voor de gedetailleerde data van de subklassen wordt het verbruik in de ziekenhuizen en rusthuizen (dit laatste maakt slechts 0,1% van het volume uit afgeleverd in de openbare officina’s) niet meegenomen. Voor redenen van overzichtelijkheid beperkten we ons tot de klasse van de geneesmiddelen bij bronchusobstructie (R03) en bespreken we slechts voor enkele subklassen de individuele moleculen. Orale en parenterale corticosteroïden, H1-antihistaminica en expectorantia werden terzijde gelaten.

De Farmanet databank bevat anonieme gegevens doch is wel voldoende gedetailleerd naar leeftijd en naar sequentieel gebruik van geneesmiddelen door eenzelfde patiënt. Dubbeltellingen van patiënten komen niet voor.

De ATC-code is de Anatomische-Therapeutische-Chemische code volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. De DDD of defined daily dose is vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie en laat toe verschillende soorten verpakkingen en dosages op te tellen onafhankelijk van volume en prijzen.

Uit de gegevens van de Farmanet-databank blijkt dat over een verloop van 10 jaar het aantal patiënten met bronchodilatantia is toegenomen met 50%. Dit roept vragen op over de doelmatigheid van deze vlot voor te schrijven medicatie. Gaat het steeds om bronchusobstructie?

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be