print

Geneesmiddelen: De TOP 25 van de werkzame bestanddelen van de uitgaven in de ambulante sector van de verzekering voor geneeskundige verzorging in 2019

De TOP 25 van de werkzame bestanddelen van de uitgaven in de ambulante sector van de verzekering voor geneeskundige verzorging in 2019 (december)

Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
02-12-2020
Publicatietype
Studie
Thema's
Geneesmiddelen (terugbetaling)


De TOP 25 van de werkzame bestanddelen vertegenwoordigen 34 % van de totale netto-uitgaven (dit zijn de uitgaven voor de verplichte ziekteverzekering) en 22 % van het behandelingsvolume (DDD). Ter verduidelijking: er bestaan naast deze 25 werkzame bestanddelen nog 708 werkzame bestanddelen waarvoor er een tegemoetkoming is door de verplichte ziekteverzekering in de ambulante sector.​

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be