print

Protonpompinhibitoren (PPI) - Infospot

De hier gepresenteerde data over protonpompinhibitoren (PPI) komen uit de Farmanet databank,
tenzij anders aangegeven.

Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
24-10-2018
Publicatietype
Studie
Thema's
Geneesmiddelen (terugbetaling)


De hier gepresenteerde data over protonpompinhibitoren (PPI) komen uit de Farmanet databank, tenzij anders aangegeven. Deze databank collecteert de vergoede farmaceutische specialiteiten in de openbare apotheken. Het gebruik via ziekenhuisapotheken, ten bedrage van 1,4 miljoen EUR op jaarbasis, valt buiten dit bestek.

De Farmanet databank is geanonimiseerd; met andere woorden, wanneer we aantallen patiënten geven, gaat het om unieke (anonieme) patiënten. Het gaat om patiënten die minstens 1 verpakking in de loop van het jaar afgeleverd kregen via een publieke apotheek van het land. Er zijn geen dubbeltellingen van aantallen patiënten.

 

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be