print

Arbeidsongeschiktheid: uw uitkeringen ontvangen wanneer uw werkgever te laat is met de administratieve formaliteiten

In het kader van de Covid-19-crisis stijgt het aantal aangiftes van arbeidsongeschiktheid. Als uw werkgever niet alle formaliteiten op tijd vervult, kunt u uw ziekenfonds vragen om u tussentijds het minimumtarief uit te betalen.

Op deze pagina:


Het mogelijk dat uw werkgever of zijn mandataris (sociaal secretariaat) moeilijkheden ondervindt om tijdig de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen voor de behandeling van uw dossier door uw ziekenfonds. Dat is begrijpelijk in deze context van de pandemie van het coronavirus, COVID-19, en de verhoging van de aangiftes van arbeidsongeschiktheid.

Uw ziekenfonds kan in dat geval u al arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op basis van een minimumbedrag betalen. Die zullen kunnen worden geregulariseerd eens uw werkgever deze documenten aan uw ziekenfonds heeft bezorgd (voor zover u alle andere noodzakelijke medische voorwaarden en wachttijdvoorwaarden vervult).

Vragen?

Neem contact met uw ziekenfonds op als u zich in deze situatie bevindt.

Voor alle andere vragen: info-coronavirus.be/nl/contact/