print

Continuïteit kinesitherapie: verzorging op afstand tijdens de COVID-19-maatregelen

Voor de continuïteit van de zorg en het stabiliseren of verbeteren van de gezondheidstoestand van de patiënt is het aangewezen om tijdens de periode van de COVID19 maatregelen een forfaitaire vergoeding in te voeren voor kinesitherapeutische verzorging ondersteund door videoconsult of telefonisch consult, kortom zorg op afstand.

Deze maatregel geldt vanaf  14 maart en tot zolang de crisisperiode in verband met COVID-19 duurt.

Op deze pagina:


Welke verstrekkingen kunnen er op afstand voor een kinesitherapeut ?

 • Forfaitaire vergoeding voor een “videoconsult” of “telefonisch consult”  zijnde geen hands-on contact. 

Dit consult op afstand omvat minstens :

 • de evaluatie van de toestand van de patiënt via een anamnese
 • de opmaak van een individueel oefenprogramma en de timing van ADL-activiteiten
 • 2 contacten per week waarbij de patiënt gestimuleerd wordt zijn oefenprogramma te volgen
 • het opvolgen en bijsturen van het oefenprogramma van de patiënt
 • het registreren van nuttige parameters (mobiliteit, …)

 • pseudocode 518011 : verzorging op afstand via videoconsult (weekforfait)
  • attesteerbaar indien er tijdens die week minstens twee videocontacten op afstand zijn geweest waarvan één met een minimum duur van 20 minuten

 • pseudocode 518033 :  verzorging op afstand via telefonisch consult (weekforfait)
  • attesteerbaar indien er tijdens die week minstens twee telefonische contacten zijn geweest

 • Forfaitaire vergoeding per week per patiënt. Definitie week: van maandag tot en met zondag

Per patiënt en per week kan slechts één van beide prestaties worden aangerekend.

Werkwijze :

  • Attestering van de respectievelijke nieuwe pseudocodes
  • De kinesitherapeut volgt de patiënt in zijn revalidatietraject en stimuleert hem om zijn zorgprotocol te volgen.
  • De kinesitherapeut noteert in het patiëntendossier de contactmomenten,  duurtijd en de wijze waarop die zijn verlopen, met vermelding van het voorgestelde revalidatieprotocol  en de evolutie van de patiënt, en van de gebruikte applicatie.
  • De gebruikte applicatie moet verplicht een end-to-end encryptering bevatten.

Deze kinesitherapeutische verzorging moet voorgeschreven zijn door de bevoegde zorgverlener. Er is geen specifieke verwijzing vereist op het voorschrift voor een videoconsult of telefonisch consult .

Alle kinesitherapeuten die beschikken over een RIZIV-nummer mogen deze verstrekkingen attesteren.

Hoe kan u als kinesitherapeut deze verstrekkingen op afstand factureren?

Het gaat om een forfaitair bedrag:

 • 40 euro (honorarium) per week voor de prestatie 518011 “videoconsult”
 • 25 euro (honorarium) per week voor de prestatie 518033 “telefonisch consult”

De patiënt betaalt geen persoonlijk aandeel (remgeld), ook voor patiënten van niet-geconventioneerde kinesitherapeuten
Geen supplementen, ook voor patiënten van niet-geconventioneerde kinesitherapeuten
Derdebetalersregeling mag toegepast worden, maar is niet verplicht.

Welke principes gelden er voor deze verstrekkingen op afstand?

Betrokken patiënten

 • Enkel ambulante patiënten (niet-gehospitaliseerde) komen in aanmerking
 • Zonder onderscheid  inzake verblijfplaats van de patiënt
 • Exclusiecriteria:
  • Indien de patiënt geen informed consent geeft voor een videoconsult of telefonisch consult
  • Indien een videoconsult/telefonisch consult onmogelijk is voor de patiënt
  • Indien een hands-on aanpak noodzakelijk is (bv. manuele lymfedrainage, …)

Deze verstrekkingen hebben geen invloed op de “tellers” binnen de nomenclatuur, maar kunnen worden gemonitord per zorgverlener
Deze verstrekkingen tellen niet mee voor het aantal voorgeschreven verstrekkingen op het klassieke kinesitherapievoorschrift.

Voor de week waarin dergelijke verstrekkingen worden aangerekend kunnen er geen verstrekkingen van art. 7 worden aangerekend (o.a. schriftelijk verslag, hands-on verstrekkingen, etc.)

Tot wanneer zijn deze verstrekkingen toegestaan?

Deze tijdelijke maatregel is van toepassing gedurende de crisis rond de COVID-19-pandemie.

Vragen?