print

Continuïteit van de logopedische zorg: verstrekkingen op afstand in de context van de COVID-19-crisis

Patiënten met een logopedische follow-up kunnen zelden hun behandeling opschorten voor een relatief lange tijd zonder dat ze de therapeutische voordelen van de behandeling verliezen. We willen de zorgkwaliteit dan ook tijdens de COVID-19-crisis garanderen, uiteraard met respect voor de regels van de sociale distantiëring.

Daarom passen we een de regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan, zodat follow-up vanop afstand, zonder fysieke aanwezigheid van de logopedist, terugbetaald is.

De maatregel is van toepassing vanaf 14 maart en gedurende de hele COVID-19-crisis.

Op deze pagina:


Welke logopedieverstrekkingen zijn mogelijk vanop afstand?

Het gaat om bestaande verstrekkingen van de logopedische nomenclatuur.

Voor jongeren onder de 18j, moet de logopedist voorafgaande toestemming (per e-mail) van de ouder(s) (of wettelijke vertegenwoordiger) hebben dat hun kind logopedie op afstand volgt.

Welke logopedisten kunnen verstrekkingen op afstand aanrekenen?

Alle logopedisten met een actief RIZIV-nummer.

Wat is de frequentie en de duur van de verstrekkingen op afstand?

De bestaande beperkingen van de nomenclatuur blijven van toepassing: 1 zitting per dag is terugbetaald.

Hoe verstrekkingen op afstand aanrekenen aan de verzekering voor geneeskundige verzorging?

Gebruik als logopedist de bestaande nomenclatuurnummers, waaraan u de pseudocode 792433 toevoegt als de verstrekking is uitgevoerd zonder fysieke aanwezigheid bij uw patiënt.

  • Indien u gebruik maakt van het individueel getuigschrift voor verstrekte hulp, vermeld dan de pseudocode 792433 in de kolom naast de nomenclatuurcode (kolom zonder titel).
  • Indien u het verzamelgetuigschrift gebruikt, vermeld dan de pseudocode in de kolom rechts van de kolom met het opschrift ‘Totaal’.
  • Indien u de verstrekking factureert via een elektronisch facturatiebestand, vermeld dan de pseudocode in de zone ‘betrekkelijke verstrekking’ van dit bestand.

In welke periode zijn de maatregelen van toepassing?

De uitzonderlijke maatregelen zijn van toepassing vanaf 14 maart 2020 gedurende de periode gelinkt aan de pandemie COVID-19.

Vragen?