print

Continuïteit van de verpleegkundige zorg tijdens de COVID-19-crisis: we passen de regels voor elektronische facturering aan.

We willen de continuïteit van uw activiteit en de noodzakelijke zorg voor uw patiënten garanderen, ook tijdens deze COVID-19-crisis. Daarom passen we in overleg met de verzekeringsinstellingen tijdelijk bepaalde modaliteiten met betrekking tot de elektronische facturering van uw zorg aan. Onze doelstellingen: een snelle betaling van uw verstrekkingen garanderen en de betaling van uw verstrekkingen garanderen als het medisch voorschrift niet beschikbaar is.

Op deze pagina:


Een snelle betaling van uw verstrekkingen garanderen bij elektronische facturering

Bij de elektronische facturering van uw zorgverstrekkingen hebben de verzekeringsinstellingen maximaal 14 dagen de tijd om te betalen.

Om de stijging van de kosten voor materiaal en een daling van de activiteit als gevolg van de COVID-19-crisis te compenseren, verkorten de verzekeringsinstellingen deze betalingstermijn zo veel mogelijk tot 10 dagen om de activiteit van de verpleegkundigen te ondersteunen.

Zij verbinden zich ertoe om hun inspanningen voort te zetten om onder de 10 dagen te blijven, in plaats van het reglementaire maximum van 14 dagen.

De betaling van uw verstrekkingen garanderen als het medisch voorschrift niet beschikbaar is

In deze crisistijd kan het zijn dat u moeite heeft om de nodige medische voorschriften voor de zorg te krijgen. U ontvangt soms instructies per telefoon of e-mail en vreest dat uw elektronische facturatie wordt geblokkeerd omdat u de velden met betrekking tot het RIZIV-nummer van de voorschrijvende arts en de datum van het voorschrift niet kunt invullen.

In dat kader zijn de verzekeringsinstellingen bereid om de blokkering van de betaling op te heffen, als de velden met betrekking tot de voorschrijvende arts en de datum van het voorschrift niet zijn ingevuld bij uw elektronische facturering.

Concreet: Als u het voorschrift niet op tijd hebt ontvangen kunt U “nul” invullen in deze 3 velden van de facturatiebestand, zonder dat de betaling wordt geblokkeerd:

  • “identificatie voorschrijver” (R 50 Z 24-25)
  • “datum voorschrift” (R 50 Z 20-21)
  • “norm voorschrijver” (R 50 Z 26).

Uitzondering in het geval van een forfait of van een toilet: U moet wel verder verplicht de datum van de forfait- of toiletaanvraag (datum uit MyCarenetbericht 410000) vermelden in de zone ‘datum voorschrift’ (R 50 Z 20-21).

Belangrijk: Vul die velden toch zoveel mogelijk in (ook als u het voorschrift alleen mondeling hebt ontvangen). De verzekeringsinstellingen zullen achteraf nagaan hoe vaak deze velden met ‘nul’ ingevuld zijn. Het voorschrift moet worden afgeleverd, maar de betaling wordt tijdelijk gedeblokkeerd.

RIZIV-nummer van de arts in het kader van de overdracht van de documenten via MyCarenet:
In het kader van de overdracht van de medisch-administratieve documenten via MyCarenet (flux 410000, 420000 en 430000) is het mogelijk dat u het RIZIV-nummer van de voorschrijvende arts niet hebt. Vermeld in dat specifieke geval het pseudo-RIZIV-nummer ‘voorschrijver 10000007999’, zodat de aanvraag goed terechtkomt bij de verzekeringsinstelling van uw patiënt, voor verdere verwerking.

Een voorschrift blijft nog steeds nodig voor de meeste verpleegkundige verzorging, zoals bepaald in de nomenclatuur.

Termijn voor de schriftelijke bevestiging aan van een mondeling voorschrift

Informatie over deze termijn en onze maatregelen die de continuïteit van zorg door de verpleegkundigen tijdens de COVID-19-periode mogelijk maken

Gedurende welke periode zijn deze nieuwe maatregelen van toepassing?

Dit is een uitzonderlijke en tijdelijke maatregel die van toepassing blijft zolang de COVID-19-crisis duurt (de einddatum is nog niet vastgesteld).

Vragen?